Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Комисията по предложенията и атестирането на свое заседание реши да отложи изборите за административни ръководители на Районен съд – Чепеларе и Районен съд - Никопол, насрочени за заседание на Висшия съдебен съвет на 16.04.2015 г., поради служебна ангажираност на членове на ВСС. Кандидатите ще бъдат своверменно уведомени за новата дата за избор, която ще бъде обявена и на интернет сайта на ВСС в раздел „Избор на административни ръководители”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд