Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявения (решение на ВСС по протокол № 39/10.09.2014 г.) конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районните съдилища, ВСС изпрати по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления за встъпване в длъжност на класираните кандидати.

Във връзка с обявения (решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г.) конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните прокуратури, ВСС изпрати по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления за встъпване в длъжност на класираните кандидати (решение на ВСС по протокол №55/27.11.2014г.), с изключение на повишените по т. 2.45, т. 2.49, т. 2.51. (поради постъпили жалби с Вх. № 11-09-394/ 04.12.2014г., Вх. № 11-09-395/ 04.12.2014г. и Вх. № 11-09-396/ 11.12.2014г.) и по т. 2.48 (поради отказ от заемане на длъжността).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд