Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с влязло в сила определение на Върховния административен съд по административно дело № 262/2015 г. за оставяне без разглеждане на жалба от Николай Миланов Николов срещу решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/05.06.2014 г., т.2.2 за назначаване на Константин Калчев Калчев на длъжността „съдия” в Административен съд – гр. Велико Търново и във връзка с влязло в сила определение на Върховния административен съд по административно дело № 255/2015 г. за оставяне без разглеждане на жалба от Николай Миланов Николов срещу решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/05.06.2014 г., т.2.3 за назначаване на Ванина Симеонова Колева на длъжността „съдия” в Административен съд – гр. Бургас в конкурса за първоначално назначаване в административните съдилища /обявен с решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г./предстои изпращане на уведомления по реда на чл. 161 от Закона за съдебната власт за встъпване в длъжност на назначените кандидати в Административен съд – гр. Велико Търново и Административен съд – гр. Бургас.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд