Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет откри процедура за избор на административни ръководител на овакантените длъжности в органите на съдебната власт, по реда на чл.194а, ал.1 от ЗСВ, както следва: председател на РС - Айтос; РС – Малко Търново; РС-Панагюрище; РС – Велинград; РС – Бяла Слатина; РС – Лом; РС – Мадан; РС – Харманли; Апелативен съд – София; Апелативен съд – Велико Търново; Окръжен съд – Силистра; Районен съд – Омуртаг, Административен съд – Смолян.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд