Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с процедура за избор на председател на Върховния касационен съд, открита с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 54/20.11.2014 г., Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, ще проведе заседание на 13 януари 2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет. Ще бъдат представени мотивираните становища относно притежаваните от кандидатите професионални качества по реда на т. 6.2 и т. 6.3., раздел ІІ от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС), председател на Върховния административен съд (ВАС) и главен прокурор.
На това заседание ще присъстват кандидатите за участие в конкурса Павлина Панова, заместник - председател на ВКС и Лозан Панов, съдия във ВАС.
Заседанието може да бъде проследено от медиите в Пресцентъра на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд