Органи на съдебната власт Адрес Име, фамилия Длъжност Телефон Ел. адрес
Върховен касационнен съд 1000 гр. София, бул. "Витоша" № 2 Роза Георгиева Началник на кабинета на председателя на ВКС 02/987 17 34; 02/921 94 42 rgeorgieva@vks.bg
Върховен административен съд 1301 гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 18 Марияна Цуцекова-Гинчева връзки с обществеността 02/940 44 46 m.cucekova@sac.justice.bg
Административен съд - София област 1000 гр. София, ул. "Съборна" № 7 Десислава Радкова съдебен администратор 02/805 07 13 sda_court@abv.bg
Административен съд София - град 1301 гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 17 Христина Новкова  и. д. връзки с обществеността 02/421 57 37 hristina_novkova@yahoo.com
Административен съд - Благоевград 2700 гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 47, ет. 3 Йона Мавревска връзки с обществеността

073/872 684

0899/197366

i.mavrevska@bl-adc.justice.bg
Административен съд - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101 Росица Амелева връзки с обществеността 0888/996 983 r.ameleva@bs-ads.justice.bg
Административен съд - Варна 9000 гр. Варна, ул. Никола Вапцаров" № 3А Жана Андреева връзки с обществеността 052/712 817; 0876/349 008 press.admcourt.vn@gmail.com
Административен съд - Велико Търново 5000 гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2, корпус 4 ет.2 Стела Тошкова съдебен помощник 062/600 467 stela.toshkova@gmail.bg
Административен съд - Видин 3700 гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 3 Таня Кръстева връзки с обществеността 094/989 725 acvidin.press@abv.bg
Административен съд - Враца 3000 гр. Враца, ул. "Иванка Ботева" № 16 Мирослав Любомиров връзки с обществеността 0885/922 809 press_asvr@abv.bg; m.lyubomirov@vr-adc.justice.bg
Административен съд - Габрово 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" № 4 Елена Миланова съдебен администратор 066/810 722 е.milanova@abv.bg
Административен съд - Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 29А Ирена Симеонова връзки с обществеността, той и съдебен секретар 078/538 038 i.simeonova@kn-adc.justice.bg
Административен съд - Кърджали 6600 гр. Кърджали, ул. "Булаир" № 12 Виктор Атанасов и. ф. административен ръководител 0361/680 00 kardzhali-adms@justice.bg
Административен съд - Ловеч 5500 гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 40 Соня Христова началник отдел "Обща администрация" 068/651 586 as_lovech@abv.bg
Административен  съд - Монтана 3400 гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3, ет. 3-4 Огнян Евгениев административен ръководител 096/390 812 as.montana@mail.bg
Административен съд - Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 20, ет. 5 Гергана Стойнова съдебен администратор 0877/992 999 g.stoinova@admincourt-pz.bg
Административен съд Перник 2300 гр. Перник, ул. "Търговска" № 37 Петя Илчева съдебен администратор 076/ 686 333 pernik-adms@justice.bg
Административен съд Плевен 5800 гр. Плевен, ул. "П. Р. Славейков" № 21 Симеон Кънев съдебен администратор 064/899 907 simeon.kanev@ac-pleven.org
Административен съд - Пловдив 4000 гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 20 Миглена Найденова-Василева връзки с обществеността 032/261 058 adms-pv@abv.bg
Административен съд - Разград 7200 гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 33 Ива Ковалакова-Стоева съдия 084/612 179 admcourt-rz@admcourt-rz.org
Вяра Тодорова административен секретар 084/612 176 vtodorova@admcourt-rz.org
Административен съд - Русе 7000 гр. Русе, ул. "Цариброд" № 6 Ваня Янева връзки с обществеността 082/511 625; 0888/112 520 pr@admcourt-ruse.com
Административенсъд - Силистра 7500 гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5, ет. 4 Ивелина Христова съдебен администратор 086/838 374 adm_sad_silistra@abv.bg
Административен съд - Сливен 8800 гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 12 Мариана Едрева съдебен администратор 044/699 029 mariana_edreva@abv.bg
Административен съд - Стара Загора 6000 гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44, ет. 5 Любомира Митева Янчева връзки с обществеността

0888599077, 0898629474,

042/65 10 40

I_yancheva@adms-sz.com

Административен съд - Хасково 6300 гр. Хасково, ул. "Преслав" № 26 Стефан Самуилов съдебен помощник 038/650 538 adm_sud_hsc@abv.bg
Административен съд - Шумен 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 64 Владимир Георгиев съдебен помощник 054/856 019 v.georgiev@sh-adc.justice.bg
Административен съд - Ямбол 8600 гр. Ямбол, ул. "Александър Стамболийски" № 4 Жанета Трифонова съдебен администратор 046/663 169 adms_yambol@yambollan.com
Апелативен специализиран наказателен съд 1505 гр. София, ул. "Черковна" № 90 Лора Генадиева връзки с обществеността 02/421 72 01; 0882/974 003 l.genadieva@asns-sofia.bg
Специализиран наказателен съд 1505 гр. София, ул. "Черковна" № 90 Росица Георгиева връзки с обществеността 0899/228 277; 0899/968 686 rgeorgieva@spcc.bg
Апелативен  съд София 1000 гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата, партер Борислава Радоева връзки с обществеността 02/921 97 30; 0887/542 851 appellate.sofia@gmail.com
Софийски градски съд 1000 гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата Милена Орозова връзки с обществеността 02/921 95 54; 0888/252 059 press@sgs.justice.bg
Софийски районен съд 1463 гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23 Росица Анчева връзки с обществеността 0898/775 570 rositsa.ancheva@srs.justice.bg
Районен съд -Елин Пелин 2100 гр. Елин Пелин, ул. "Вл. Заимов" № 1 Лена Георгиева-Николчова административен секретар 0725/60 172 rs_elinpelin@abv.bg
Районен съд - Етрополе 2180 гр. Етрополе, бул. "Руски" № 105 Цветомир Цветанов административен ръководител 0720/623 10 rs_etropole@abv.bg
Районен съд - Ихтиман 2050 гр. Ихтиман, ул. "Иван Вазов" № 1 Радослава Йорданова административен ръководител 0727/870 21 predsedatel@rsihtiman.org
Районен съд Пирдоп 2070 гр. Пирдоп, бул. "Цар Освободител" № 47 Донка Паралеева съдия 07181/72 00 donka_paraleeva@abv.bg
Районен съд - Самоков 2000 гр. Самоков, ул. "Бачо Киро" № 1 Наташа Бадемова "Прессслужба и информация" 0722/661 25 samokov-rs@justice.bg
Районен съд - Своге 2260 гр. Своге, ул. "Александър Вутимски" № 9 Румен Стойнов административен ръководител 0726/221 54 rs_svoge@abv.bg
Районен съд - Сливница 2200 гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1 Георги Николов административен ръководител 0727/42 386 rs_slivnitza@abv.bg
Окръжен съд - Благоевград 2700 гр. Благоевград, пл. "Васил Левски" № 1 Катя Бельова административен ръководител 073/88 98 41 blagoevgrad-os@justice.bg
Екатерина Николова връзки с обществеността

 0895/550 0431, 0878/544 228

pr@blagoevgrad-os.justice.bg

Районен съд - Благоевград 2700 гр. Благоевград, пл. "Васил Левски" № 1 Вера Коева административен ръководител 073/889 64 26 blagoevgrad-rs@justice.bg
Районен съд - Гоце Делчев 2900 гр. Гоце Делчев, ул. "Отец Паисий" № 25 Магдалена Жбантова-Стефанова административен ръководител 0751/60 181; 0751/601 89 court_gd@abv.bg
Районен съд - Петрич 2850 гр. Петрич, ул. "Лазар Маджаров" № 3 Атанас Кобуров съдия 0745/220 53 0745/615 03 rspetrich@gmail.com petrich-rs@justice.bg
Районен съд - Разлог 2760 гр. Разлог, ул. "Иларион Макариополски" № 23 Димитър Думбанов административен ръководител 0747/801 81 razlog-rs@justice.bg
Районен съд - Сандански 2800 гр. Сандански, бул. "Македония" № 57 Николинка Бузова административен ръководител 0746/345 62 nikolinka_buzova@abv.bg
Окръжен съд - Видин 3700 гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1 Васил Василев административен ръководител 094/600 980 v.vasilev.vos@abv.bg
Таня Кръстева връзки с обществеността на Административен съд - Видин, Окръжен съд - Видин и районните съдилища - Видин, Кула и Белоградчик 094/989 725 os.press@abv.bg
Районен съд - Белоградчик 3900 гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" № 45 Антон Антов административен ръководител 0936/543 82 rsbelog@abv.bg  
Таня Кръстева

връзки с обществеността на Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин и районните съдилища Видин, Кула и Белоградчик

0949/897 25

os.press@abv.bg
Районен съд - Видин 3700 гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1 Елена Якимова административен секретар 094/600 782 rs_vidin@yahoo.com
    Таня Кръстева

връзки с обществеността на Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин и районните съдилища Видин, Кула и Белоградчик

0949/897 25

os.press@abv.bg
Районен съд - Кула 3800 гр. Кула, ул. "Иван Кръстев" № 1  Петър Живков административен ръководител 0938/325 28 rskula@abv.bg
Окръжен съд - Видин   Таня Кръстева

връзки с обществеността на Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин и районните съдилища Видин, Кула и Белоградчик

0949/897 25

os.press@abv.bg
Окръжен съд - Враца 3000 гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29 Даниела Хитова Връзки с обществеността

092/682 184

os.vraca.pr@abv.bg

Районен съд - Бяла Слатина 3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев" № 85 Силвия Житарска-Димитрова административен ръководител 0892/255 060 sadbs@mail.orbitel.bg
Районен съд - Враца 3000 гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29 Вероника Бозова съдия 092/682 155 v.bozova@abv.bg
Районен съд - Козлодуй 3320 гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5 Галя Петрешкова-Ставарова съдия 0973/896 62 rskozlodui@abv.bg
Районен съд - Мездра 3100 гр. Мездра, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21 Иванка Кожухарова административен ръководител 0910/929 78 rsud_mz@abv.bg
Районен съд - Оряхово 3300 гр. Оряхово, ул. "Андрей Чапразов" № 27 Ивета Кънева - Санкова административен ръководител 09171/30 65 rsoriahovo@abv.bg
Окръжен съд - Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31 Мирослав Начев административен ръководител 078/550 46 kos@kos-bg.eu
Владимир Владимиров връзки с обществеността

078/520 122

 press@kos-bg.eu
Районен съд -Дупница 2600 гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 15 Иван Димитров административен ръководител 0701/510 15 dupnitsa-rs@justice.bg
Районен съд - Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31 Мая Миленкова административен ръководител 078/550 780 krs@krs-bg.eu

Окръжен съд - Монтана

3400 гр. Монтана, ул. "Васил Левски" № 24
 
Милена Бранкова

административен ръководител

096/395 102 montana-os@justice.bg  
Любомир Любенов връзки с обществеността 096/395-121  
Районен съд - Берковица 3500 гр. Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 2 Юлита Георгиева - Трифонова административен ръководител 0953/888 15 y-georgieva@mail.bg
Районен съд - Лом 3600 гр. Лом, пл. "Свобода" № 8 Албена Миронова и.ф.административен ръководител 0971/681 29 albena.mironova@rclom.org
Районен съд - Монтана 3400 гр. Монтана, ул. "Васил Левски" № 22 Валя Младенова съдия 096/395 150 valia.mladenova@montana-rs.org
Окръжен съд - Перник 2300 гр. Перник, ул. "Търговска" № 37 Цветислава Цветанова връзки с обществеността 0892/929 297 pernik-os@justice.bg
Районен съд - Брезник 2360 гр. Брезник, ул. "Пролетарска" № 4 Николина Нейчева системен администратор 0777/986 13 rs_breznik@mail.bg
Районен съд - Перник 2300 гр. Перник, ул. "Търговска" № 37 Аделина Евтимова съдебен администратор 076/647 502 rspernik@abv.bg
Районен съд - Радомир 2400 гр. Радомир, ул. "Кирил и Методий" № 22 Мариана Вучева административен секретар 0777/840 20 radomir-rs@justice.bg
Районен съд - Трън 2460 гр. Трън, ул. "Георги Димитров" № 4 Петър Симеонов и. ф. административен ръководител 0777/986 52 petyr_simeonov@abv.bg
Апелативен съд - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101 Деница Вълкова административен ръководител 056/859 919 burgas-as@justice.bg
Росица Амелева връзки с обществеността 056/859 970, 0888/996 983 pr@burgas-as.jutice.bg
Окръжен съд - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101, ет. 2 Соня Игнатова връзки с обществеността 056/879 453; 0886/606 777 press_os_burgas@abv.bg
Районен съд - Айтос 8500 гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 3а Мария Дучева административен ръководител 0558/220 15 rs_aitos@abv.bg
Районен съд - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101, ет. 3 Силвия Петрова И.Ф. административен ръководител 056/878 841 burgas-rs@justice.bg
Анатоли Бобоков съдия 056/878 839 anatoli_law@abv.bg
Соня Игнатова връзки с обществеността на Районен и Окръжен съд - Бургас 056/879 453; 0886/606 777 press@rs-burgas.com
Районен съд - Карнобат 8400 гр. Карнобат, ул. "Г. Димитров" № 2 Невена Маврова административен секретар 0559/228 67 rs_karnobat@mail.bg
Районен съд - Малко Търново 8162 гр. Малко Търново, ул. "Райна Княгиня" № 3 Чанко Петков административен ръководител 05952/36 52 mtarnovo-rs@justice.bg
Районен съд - Несебър 8230 гр. Несебър, ул. "Иван Вазов" № 23 Соня Игнатова връзки с обществеността в Окръжен съд - Бургас 056/879 453; 0886/ 606 777 press_os_burgas@abv.bg
Районен съд - Поморие 8200 гр. Поморие, ул. "Цар Калоян" № 1 Нася Япаджиева административен ръководител 0596 /221 34 rspomorie@mail.bg
Районен съд Средец 8300 гр. Средец, пл. "България" № 5 Соня Игнатова експерт връзки с обществеността в ОС - Бургас 056/879 453; 0886/ 606 777 pres_os_burgas@abv.bg
Районен съд - Царево 8260 гр. Царево, ул. "Крайморска" № 26 Мария Москова административен ръководител 0590/539 08 rs.carevo@abv.bg
Окръжен съд - Сливен 8800 гр. Сливен, пл. "Хаджи Димитър" № 2 Мартин Данчев заместник административен ръководител 044/616 414 m_danchev@mail.bg
Районен съд - Котел 8970 гр. Котел, ул. "Раковска" № 58 Иван Ченков административен ръководител 0453/426 56 sad.kotel@gmail.com
Районен съд - Нова Загора 8900 гр. Нова Загора, ул. "Проф. Минко Балкански" № 60 Георги Йорданов административен ръководител 0457/630 15 g.yordanov67@abv.bg
Районен съд - Сливен 8800 гр. Сливен, пл. "Хаджи Димитър" № 2 Живка Желязкова-Спирова административен ръководител 044/662 628 rs_sliven@abv.bg
Окръжен съд - Ямбол 8600 гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1 Катя Няголова връзки с обществеността 046/688 896; 0888/855 770 k_nyagolova@abv.bg
Районен съд - Елхово 8700 гр. Елхово, ул. "Пирот" № 2 Яна Ангелова административен ръководител 0478/813 66 elhovo-rs@justice.bg
Районен съд Тополовград 6560 гр. Тополовград, ул. "Иван Вазов" № 2 Иван Христов административен ръководител 0470/532 47 topol_bg@abv.bg
Районен съд - Ямбол 8600 гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1 Николай Кирков заместник административен ръководител 046/688 882 nikirkov@abv.bg
Апелативен съд - Варна 9000 гр. Варна, пл. "Независимост" № 2 Елена Бангиева връзки с обществеността 052/686 518; 0888/827 256; 0876/564 896 press@appealcourt-varna.org
Окръжен съд - Варна 9000 гр. Варна, пл. "Независимост" № 2 Диана Иванова връзки с обществеността 052/623362; 0878/973 564 press@vos.bg
Районен съд - Варна 9000 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 57 Стела Янкова връзки с обществеността 052/662 469; 0878/645 973 vrc_pressroom@vrc.bg
Районен съд - Девня 9160 гр. Девня, ул. "Строител" № 12 Елена Караколева административен секретар 0519/927 37 e_karakoleva@courtdevnya.org
Районен съд - Провадия 9200 гр. Провадия, ул. "Ал. Стамболийски" № 23 Румен Вичев административен секретар 051/847722 rsprov@court-provadia.com
Окръжен съд - Добрич 9300 гр. Добрич, ул. "Д-р К. Стоилов" № 7 Емилия Укова връзки с обществеността 058/602 599

press@os-dobrich.com

Районен съд - Генерал Тошево 9500 гр. Генерал Тошево, ул. "Опълченска" № 1 Динко Динков съдия 05731/20 78 d_minchev@mail.bg
Районен съд - Добрич 9300 гр. Добрич, ул. "Д-р К. Стоилов" № 7 Албена Димитрова съдебен администратор 058/652 092; 058/600 480 dimitrovadb@gmail.bg
Емилия Укова връзки с обществеността в ОС - Добрич 058/652 072; 0887/487 056 press.os.dobrich@gmail.bg
Районен съд - Каварна 9650 гр. Каварна, ул. "Дончо Стойков" № 8 Живко Георгиев съдия 0570/810 13 rs_kavarna@abv.bg
Районен съд - Тервел 9450 гр. Тервел, ул. "Христо Ботев" № 3 Ганчо Драганов административен ръководител 05751/21 32 rstervel@mail.bg
Павлина Добрева административен секретар 05751/40 43
Окръжен съд - Разград 7200 гр. Разград, пл. "Независимост" № 2 Илияна Денчева Банчева-Стоянова връзки с обществеността 084/661 184 os_razgrad-press@mail.bg
Районен съд - Исперих 7400 гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 Димитринка Купринджийска административен ръководител 08431/28 01 rs_isperih@raionensydisperih.org
Районен съд - Кубрат 7300 гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" Албена Великова административен ръководител 0848/721 10 rs_kubrat@abv.bg
Районен съд - Разград 7200 гр. Разград, пл. "Независимост" № 1 Константин Косев заместник-административен ръководител 084/624339 rs_razgrad@mbox.contact.bg
Нели Иванова съдия  
Окръжен съд - Силистра 7500 гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 31 Пепа Денева експерт "Връзки с обществеността" 086/81 66 16 press_os_silistra@abv.bg
Районен съд - Дулово 7650 гр. Дулово, ул. "Васил левски" № 12 Пепа Денева експерт "Връзки с обществеността" 086/81 66 16 press_os_silistra@abv.bg
Районен съд - Силистра 7500 гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 31 Пепа Денева експерт "Връзки с обществеността" 086/81 66 16 press_os_silistra@abv.bg
Районен съд - Тутракан 7600 гр. Тутракан, ул "Трансмариска" № 8 Пепа Денева експерт "Връзки с обществеността" 086/81 66 16 press_os_silistra@abv.bg
Окръжен съд - Търговище 7700 гр. Търговище, ул. "П. Р. Славейков" № 59 Татяна Даскалова съдия 0601/692 36 teach@abv.bg
Районен съд - Омуртаг 7900 гр. Омуртаг, пл. "Независимост" Мариана Василева административен секретар 0605/624 23 ors@abv.bg
Районен съд - Попово 7800 гр. Попово, ул. "Александър Стамболийски" № 7 Маринела Стефанова административен ръководител 0879/292 373; 0608/478 32 rspopovo@mail.bg
Районен съд - Търговище 7700 гр. Търговище, ул. "П. Р. Славейков" № 59 Христина Стоянова-Стоичкова административен секретар 0601/624 10 rs_tar@dir.bg
Окръжен съд - Шумен 9700 гр. Шумен, ул. "Съединение" № 1 Стилиян Стилиянов съдебен помощник 054/850 312 stiliyanov@court-sh.org
Районен съд - Велики Преслав 9850 гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" № 80 Дияна Петрова и. ф. административен ръководител 0538/483 02 vprs@abv.bg
Районен съд - Нови Пазар 9900 гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31 Петина Николова административен ръководител 0537/279 10 rs_novipazar@abv.bg
Районен съд - Шумен 9700 гр. Шумен, ул. "Съединение" № 1 Ростислава Георгиева заместник административен ръководител 054/850 266 rssh@court-sh.org
Апелативен съд Велико Търново

5000 гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 16

Пламен Караиванов връзки с обществеността 062/ 615 949 press@appealcourt-vt.org
Окръжен съд - Велико Търново 5000 гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 16 Надежда Кръстева връзки с обществеността 062/615 848, 0886/314 469 vtos.pr@abv.bg
Районен съд - Велико Търново
Районен съд Горна - Оряховица 5100 гр. Горна Оряховица, пл. "Христо Ботев" № 2 Еманоел Вардаров и. ф. административен ръководител 0618/619 30 rsad_go@abv.bg
Районен съд - Елена 5070 гр. Елена, ул. "Йеромонах Йосиф Брадати" № 2 Пейо Приходков административен ръководител 06151/62 34 rs_elena@abv.bg
Районен съд - Павликени 5200 гр. Павликени, ул. "Атанас Хаджиславчев" № 8 Радка Цариградска административен ръководител 0610/515 40 rs_pavlikeni@abv.bg
Районен съд – Свищов 5250 гр. Свищов, ул."Димитър Анев" № 2 Пенка Йорданова административен ръководител 0631/ 60 388 p.yordanova_sv@abv.bg
Галина Иванова административен секретар 0631/ 60 293 gali_viki@abv.bg
Окръжен съд - Габрово 5300 гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 1 Стела Цонева връзки с обществеността 066/811 101 pr@court-gbr.com
Районен съд Севлиево 5400 гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6 Милена Чернева съдебен администратор 0675/338 80 administrative@sevlievo.court-bg.org
Районен съд Трявна 5350 гр. Трявна, ул. "Бачо Киро" № 1 Андрей Попиванов административен секретар 0879/606 557 rstryavna@mail.bg
Окръжен съд Ловеч 5500 гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 41 Пламен Пенов съдия 068/689 840 penoff@abv.bg; los@abv.bg
Районен съд Тетевен 5700 гр. Тетевен, ул. "Христо Ботев" № 3А Ани Георгиева съдия 0678/555 31 aniborisova@mail.bg
Районен съд Троян 5600 гр. Троян, пл. "Възраждане" № 1 Десислава Ютерова заместник административен ръководител 0670/629 52 djuterova@abv.bg
Окръжен съд Плевен 5800 гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 25 Ина Минкова връзки с обществеността, той и статистик 064/892 937; 0879/066 712 os_press@abv.bg
Районен съд - Кнежа 5835 гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 71 Антон Антонов административен ръководител 09132/40 64 rs_kneja@abv.bg
Районен съд Левски 5900 гр. Левски, бул. "България" № 58 Янка Борисова административен секретар 0650/822 96 levski_rs@abv.bg
Районен съд - Никопол 5940 гр. Никопол, пл. "Европа" № 14 Галя Наумова административен ръководител 064/889 155 rsnikopol@rsnikopol.org
Силвия Боянова административен секретар 064/889 159 nikopolrs@mbox.contact.bg
Районен съд Плевен 5800 гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 25 Светослава Цонева заместник административен ръководител 064/892 994 admin@rspleven.eu
Районен съд Червен бряг 5980 гр. Червен бряг, ул. "Екзарх Йосиф" № 6 Виолета Николова административен ръководител 0659/930 09; vilini@abv.bg
Ценка Данчева служител по сигурността на информацията и съдебен деловодител 0878/217 064 tseni_d@abv.bg
Окръжен съд - Русе 7000 гр. Русе, ул. "Александровска" № 57 Светлана Енчева връзки с обществеността 082/881 332; 0878/405 223 courtruse.press@gmail.com
Районен съд - Русе 7000 гр. Русе, ул. "Александровска" № 57 Пламен Ченджиев административен ръководител 082/881 276 rousse-rs@justice.bg
Районен съд - Бяла 7100 гр. Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" № 6 Ъшъл Ириева съдия 0817/711 27 irieva@rs-byala.org
Апелативен съд Пловдив 4000 гр. Пловдив, ул. "Шести септември" № 167 Сашка Пушкова връзки с обществеността 0889/706 100 pas_pressroom@abv.bg
Окръжен съд - Кърджали 6600 гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 48 Станислава Петкова връзки с обществеността 0361/627 03 okrsad_kj@mail.bg
Районен съд - Ардино 6750 гр. Ардино, ул. "Републиканска" № 6 Сунай Осман административен ръководител 03651/42 16; 0877/957 176 sunaj.osman@rs-ardino.justice.bg
Районен съд - Крумовград 6900 гр. Крумовград, пл. "България" № 17 Марин Чорбаджийски административен ръководител 03641/99 27; 0887/316 674 sys.rskrumovgrad@gmail.com
Районен съд - Кърджали 6600 гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 48 Ангел Момчилов административен ръководител 0361/659 99; 0361/651 90 kardzhali-rs@justice.bg
Окръжен съд - Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3 съдия Ирина Джунева съдия за контакт с медиите за съдебен район Пазарджик    
Окръжен съд - Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3 Маринела Чавдарова връзки с обществеността, той и съдебен статистик 0890/305 108 pr@court-pz.info
Районен съд - Велинград 4600 гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 3 Виолета Шаркова съдебен секретар 0359/568 51 violeta_sharkova@abv.bg
Районен съд - Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3 Веселка Златева административен ръководител 034/409 660 v.zlateva@rcourt-pz.info
Анна Божкова административен секретар 034/409 600 adm_secretary@rcourt-pz.info
Районен съд - Панагюрище 4500 гр. Панагюрище, ул. "Петко Мачев" № 2 Снежана Стоянова административен ръководител 0357/888 31 rspan@mail.bg
Районен съд - Пещера 4550 гр. Пещера, ул. "Васил Левски" № 2А Камен Гатев административен ръководител 035/060 151 kamengatev@abv.bg
Окръжен съд - Пловдив 4000 гр. Пловдив, ул. "Шести септември" № 167 Галина Константинова връзки с обществеността 032/656 277; 0888/262 612; 0876/274 056 pas_pressroom@abv.bg
Районен съд - Асеновград 4230 гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 6 Мария Ацалова съдебен секретар 0897/348 050 info@rs-asenovgrad.bg
Районен съд - Карлово 4300 гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" № 44 Ангелина Господарска съдебен секретар 0335/945 16 a.petkova@rs-karlovo.com
Районен съд - Пловдив 4000 гр. Пловдив, ул. "Шести септември" № 167 Иван Калибацев съдия 0878/164 749 kalibatsev@rs-plovdiv.bg
Районен съд - Първомай 4270 гр. Първомай, ул. "Христо Ботев" № 13 София Монева и.ф. административен ръководител 0336/658 31 s.moneva@rs-parvomay.bg
Окръжен съд - Смолян 4700 гр. Смолян, бул. "България" № 16 Гергана Чалъкова-Фисинска съдебен деловодител 0301/ 604 75 g_fisinska@abv.bg
Районен съд - Девин 4800 гр. Девин, ул. "Ал. Костов" № 8 Илияна Ферева-Зелева административен ръководител 03041/21 48 ilianaf@abv.bg
Мария Дакова съдебен секретар 03041/26 14; 0877/409 545 mariia.dakova@abv.bg
Районен съд - Златоград 4980 гр. Златоград, ул. "България" № 120 Динко Хаджиев и. ф. административен ръководител 03071/20 03 rszlatograd@mbox.contact.bg
Районен съд - Мадан 4900 гр. Мадан, ул. "Обединение" № 8 Димитър Стратиев административен ръководител 0308/234 97 court_madan@mail.bg
Районен съд - Чепеларе 4850 гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" № 48 Славка Кабасанова административен ръководител 0305/120 93 chepelare-rs@justice.bg
Районен съд - Смолян 4700 гр. Смолян, бул. "България" № 16 Петър Маргаритов административен ръководител 0301/604 40 pepomar@abv.bg
Районен съд - Гълъбово 6280 гр. Гълъбово, ул. "Стефан Стамболов" № 2 Христо Ангелов административен ръководител 0418/684 25, 0887990123 galabovo-rs@justice.bg
Районен съд - Казанлък 6100 гр. Казанлък, ул. "Паисий Хилендарски" № 16 Невена Иванова съдия 0431/672 24 n.ivanova@uz-court.org
Районен съд - Раднево 6260 гр. Раднево, ул. "Тачо Даскалов" № 1 Христина Димитрова административен ръководител   valchanova@abv.bg
    Диана Желева административен секретар 0882/2383773 diana.zheleva@mail.rs-radnevo.org
Окръжен съд - Стара Загора 6000 гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" № 33 Ваня Иванова Иванова връзки с обществеността 042/220 209, 0885908990

press@osstz.com

Районен съд - Стара Загора 6000 гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" № 33 Дарина Крумова-Стоянова съдия 042/900 812 D.Stoyanova@rs-stz.bg
Женя Иванова съдия 042/900 815 J.Ivanova@rs-stz.bg
Районен съд - Чирпан 6200 гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 28 Атанас Динков административен ръководител 0416/944 21 as_rscir@abv.bg
Окръжен съд - Хасково 6300 гр. Хасково, бул. "България" № 144 Миглена Тянкова административен ръководител 038/601 860 haskovo-os@justice.bg
Районен съд - Димитровград 6400 гр. Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" № 13 Иван Маринов административен ръководител 0391/669 52 ivanmarinov2001@yahoo.com
Елена Колева-Петкова административен секретар 0391/669 30 contacts@rs-dimitrovgrad.com
Районен съд - Ивайловград 6570 гр. Ивайловград, ул. "България" № 42 Таня Киркова и. ф. административен ръководител 03661/60 06; 03661/60 74 Ivaylovgrad-rs@justice.bg
Районен съд - Свиленград 6500 гр. Свиленград, ул. "Георги Бенковски" № 12 Добринка Кирева съдия 0379/706 02 sud_svgr@abv.bg
Районен съд - Харманли 6450 гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 11 Минка Китова административен ръководител 0373/826 56 harmanli-rs@justice.bg rsharmanli@mail.bg
Районен съд - Хасково 6300 гр. Хасково, бул. "България" № 144 Пламен Георгиев административен ръководител 038/601 901 haskovo-rs@justice.bg
Военно-апелативен съд 1000 гр. София, бул. "Витоша" № 2 Камелия Лазарова съдебен администратор 02/921 96 13; 0888/944 293 klazarova@mail.bg
Военен съд София 1000 гр. София, бул. "Витоша" № 2 подп. Лидия Евлогиева съдия 02/921 95 16 svs1990@abv.bg
Военен съд Сливен 8800 гр. Сливен, бул. "Георги Данчев" № 1 Анна Тодорова съдебен деловодител 0885/404 106 annatod84@abv.bg
Военен съд Пловдив 4000 гр. Пловдив, ул. "Д-р Г. М. Димитров" № 28 подп. Величка Иванова - Влашева съдия 032/623 123 voenensd@gmail.com
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд