Прокуратура Адрес Име, фамилия  Длъжност Телефони Ел. адрес
Прокуратура на Република България 1061 гр. София, бул. „Витоша“ № 2 Сийка Милева говорител на главния прокурор  

s.mileva@prb.bg

Национална следствена служба 1797 гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 42 Владимир Петров следовател и говорител на НСлС 02/982 64 90 vl.petrov@nsls.bg
Апелативна специализирана прокуратура 1505 гр. София, ул. „Черковна“ № 90 Пламен Марков прокурор - говорител на АСП 02/948 82 48 pmarkov@asp.prb.bg
Специализирана прокуратура 1505 гр. София, ул. „Черковна“ № 90 Лидия Манолова прокурор-говорител на СП 02/948 82 33 manolova@blg.prb.bg
Апелативна прокуратура - София 1303 гр.София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7 Искра Колева прокурор - говорител на АП - София 02/981 51 31 ikoleva@sap.prb.bg
Софийска градска прокуратура 1040 гр. София, бул. „Витоша“ № 2 Зорница Таскова заместник градски прокурор, говорител на СГП 0889/210 590; 0882/212 316 z.taskova@sgp.prb.bg
Районна прокуратура - София 1463 гр. София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 23 Невена Зартова заместник административен ръководител и говорител на СРП 02/907 92 41 nzartova@srp.prb.bg
Окръжна прокуратура - София 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 7 Нина Панчева заместник административен ръководител 02/800 58 20 sop@prb.bg
Кремена Господинова прокурор 02/800 58 06  
Районна прокуратура - Костинброд 2230 гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1 Диана Спасова административен ръководител 0721/661 23 dspasova@sop.prb.bg
Диляна Чолева прокурор 0721/602 20 d.choleva@sop.prb.bg
Иван Иванов прокурор 0721/661 78 iivanov@sop.prb.bg
Районна прокуратура - Перник 2300 гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37 Аделина Борисова-Алексиева административен ръководител 076/647 040 aleksieva@pk.prb.bg
Районна прокуратура - Радомир 2400 гр. Радомир, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22 Весела Младенова прокурор 0777/840 14 mladenova@pk.pbr.bg
Районна прокуратура - Трън 2460 гр. Трън, ул. "Георги Димитров" № 4 Красимир Първанов административен ръководител 0773/130 93 rp_tran@pk.prb.bg
Богиня Исаева съдебен деловодител    
Окръжна прокуратура - Благоевград 2700 гр. Благоевград, пл.„Васил Левски“ № 1 Весела Стоилова прокурор - говорител на ОП - Благоевград 073/829 41 16 stoilova@blg.prb.bg press@blg.prb.bg
Районна прокуратура - Благоевград 2700 гр. Благоевград, пл.„Васил Левски“ № 1 Борислав Ковачки административен ръководител 073/ 828 01 11 kovachki@blg.prb.bg
Районна прокуратура - Гоце Делчев 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ № 25 Нели Вълчева заместник административен ръководител и говорител на РП - Гоце Делчев 0751/60 175 rp_gdelchev@blg.prb.bg
Районна прокуратура - Петрич 2850 гр. Петрич, ул.„Лазар Маджаров" № 3 Пиринка Костадинова административен ръководител 0745/603 63 rp_petrich@blg.prb.bg
Районна прокуратура - Разлог 2760 гр. Разлог, ул. „Опълченска“ № 1Б Ружа Кондева административен ръководител 0747/800 55 kondeva@blg.prb.bg
Окръжна прокуратура - Видин 3700 гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14 Владислав Влашев заместник административен ръководител и говорител на ОП - Видин 094/601 057 vlvlashev@vd.prb.bg
Окръжна прокуратура - Враца 3000 гр. Враца, бул. ”Христо Ботев” № 29 ет. 3 Камелия Трифонова заместник административен ръководител и говорител на ОП - Враца 092/625 049 ktrifonova_vr@vr.prb.bg
Районна прокуратура - Враца 3000 гр. Враца, бул. ”Христо Ботев” № 29 Стела Кръстева заместник административен ръководител 092/622 019 svasileva@vr.prb.bg
Районна прокуратура - Козлодуй 3320 гр. Козлодуй, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 5 Димитър Николов административен ръководител 0973/811 10 dnikolov_kz@vr.prb.bg
Районна прокуратура - Мездра 3100 гр. Мездра, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21 Цветомила Пашовска заместник административен ръководител 0910/921 67 rp_mezdra@prb.bg
Районна прокуратура - Оряхово 3300 гр. Оряхово, ул. „Коста Лулчев“ № 1 Гергана Кюркчийска и. д. административен ръководител 0917/131 25 rp_orq@prb.bg
Окръжна прокуратура - Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14 Марияна Сиракова прокурор - говорител на ОП - Кюстендил 078/533 911 msirakova@kn.prb.bg
Районна прокуратура - Дупница 2600 гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. IV Емил Павлов прокурор 0701/509 65 e.pavlov@kn.prb.bg
Окръжна прокуратура - Монтана 3400 гр. Монтана, ул. „Васил Левски“ № 24 Лилия Йорданова прокурор - говорител на ОП - Монтана 096/395 183 lilieva@mon.prb.bg
Окръжна прокуратура - Перник 2300 гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37 Галина Антова прокурор - говорител на ОП - Перник 076/647 024 antova@pk.prb.bg
Апелативна прокуратура - Бургас 8000 гр. Бургас, ул.„Александровска“ № 101 Йовита Григорова заместник административен ръководител и говорител на АП - Бургас 056/871 713 j_grigorova@bap.prb.bg
Окръжна прокуратура - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 Елгина Чалъмова и. ф. административен ръководител и говорител на ОП - Бурграс 056/871 862 chalamova@opburgas.prb.bg
Районна прокуратура - Айтос 8500 гр. Айтос, ул. "Богориди" № 2 Милена Стойчева-Генчева административен ръководител 0558/220 66 mstoicheva@opburgas.prb.bg
Районна прокуратура - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, ет. 3 Керка Дюлгерска прокурор-говорител на РП - Бургас 0882/887 403 info@bs.prb.bg
Районна прокуратура - Карнобат 8400 гр. Карнобат, ул. "Г. Димитров" № 2 Мирослав Илиев административен ръководител 0559/22 564 milev@vmb.prb.bg
Районна прокуратура - Несебър 8230 гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов“ № 1 Радост Бошнакова административен ръководител 0554/281 88 boshnakova@opburgas.prb.bg
Районна прокуратура - Поморие 8200 гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 75 Елгина Чалъмова прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас 056/871 862 chalamova@opburgas.prb.bg
Районна прокуратура - Средец 8300 гр. Средец, пл. "България" № 1 Соня Петрова и. ф. административен ръководител 05551/72 53 spetrova@opburgas.prb
Окръжна прокуратура - Сливен 8804 гр. Сливен, пл.„Хаджи Димитър“ № 2, Съдебна палата, ет. 3 Руси Русев прокурор и говорител 044/619 916 rrusev@slv.prb.bg
Районна прокуратура - Котел 8970 гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски“ № 58 Александър Добрев административен ръководител 0453/427 67 dobrev@tg.prb.bg
Районна прокуратура - Сливен 8800 гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2 Иван Иванов административен ръководител 044/619 902 iivanov@slv.prb.bg
Окръжна прокуратура - Ямбол 8600 гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, ет. 3 Милен Божидаров прокурор и говорител 046/662 605 bojidarov@ymb.prb.bg
Районна прокуратура - Ямбол 8600 гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1 Мина Грънчарова административен ръководител 046/662 604 rр_yambol@ymb.prb.bg
Апелативна прокуратура - Варна 9000 гр. Варна пл. „Независимост“ № 2 Стефка Якимова прокурор-говорител на АП - Варна 052/617 904 syakimova@vn.prb.bg
Окръжна прокуратура - Варна 9000 гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2 Радослав Лазаров и. ф. административен ръководител и говорител на ОП - Варна 052/617 920 r_lazarov@vn.prb.bg
Районна прокуратура - Варна 9000 гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 57 Станислава Бакалова прокурор-говорител на РП - Варна 052/704 192

 rp@vn.prb.bg; s_bakalova@vn.prb.bg

Окръжна прокуратура - Добрич 9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов № 7 Милена Любенова прокурор - говорител на ОП - Добрич 058/600 725 mlyubenova@dob.prb.bg
Районна прокуратура - Балчик 9600 гр. Балчик, ул. ”Стара планина” № 2 Тодор Тодоров административен ръководител 0579/ 769 30 tdimov@dob.prb.bg
Районна прокуратура - Добрич 9300 гр. Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ № 7 Петко Тухчиев административен ръководител 058/600 348 ptuhchiev@dob.prb.bg
Районна прокуратура - Каварна 9650 гр. Каварна, ул. "Д. Стойков" № 10 Галин Гавраилов административен ръководител 0570/844 70 ggavrailov@dob.prb.bg
Окръжна прокуратура - Разград 7200 гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 33, ет. 2 Емилиян Грънчаров заместник административен ръководител и говорител на ОП - Разград 084/640 211 egrancharov@rz.prb.bg
Районна прокуратура - Исперих 7400 гр. Исперих, ул. "Въча" № 2 Емилиян Грънчаров заместник административен ръководител и говорител на Окръжна прокуратура - Разград 084/640 211 egrancharov@rz.prb.bg
Районна прокуратура - Кубрат 7300 гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4 Пламен Пенчев административен ръководител 0848/743 13 plpenchev@rz.prb.bg
Районна прокуратура - Разград 7200 гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 33 Недка Георгиева прокурор 084/640 225 ngeorgieva@rz.prb.bg
Окръжна прокуратура - Силистра 7500 гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков“ № 7 Ивелин Чафаланов заместник административен ръководител и говорител на ОП - Силистра 086/817 163 ichafalanov_ops@cc.prb.bg
Районна прокуратура - Дулово 7650 гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 12 Петър Петров административен ръководител 0864/241 14 ppetrov@cc.prb.bg
Окръжна прокуратура - Търговище 7700 гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 49 Васил Василев прокурор - говорител на ОП - Търговище 0601/628 30 angelov@tg.prb.bg
Районна прокуратура - Омуртаг 7900 гр. Омуртаг, ул. "Васил Левски" № 2 Мартин Александров административен ръководител 08887/749 841 rp_omurtag@tg.prb.bg
Окръжна прокуратура - Шумен 9700 гр. Шумен ул. ”Съединение” № 26 Яна Николова прокурор-говорител на ОП - Шумен 054/874 683 y_nikolova@sh.prb.bg
Апелативна прокуратура - Велико Търново 5000 гр. ВеликоТърново, ул. „Васил Левски“ № 16 Румяна Ирманова прокурор-говорител но АП - Велико Търново 062/600 531 rirmanova@vt.prb.bg
Окръжна прокуратура - Велико Търново 5000 гр. В. Търново, ул. „Васил Левски“ № 16 Катерина Лещакова прокурор-говорител на ОП - Велико Търново 062/655 378 kleshtakova@vt.prb.bg
Районна прокуратура - Велико Търново 5000 гр. В. Търново, ул. „Васил Левски“ № 16 Тотко Георгиев Тотев прокурор - говорител на РП - Велико Търново 062/600 781 ttotev@vt.prb.bg
Районна прокуратура - Г. Оряховица 5100 гр. Горна Оряховица, ул. „Хан Крум” № 2 Даниела Харитонова административен ръководител 0618/604 70 dharitonova@vt.prb.bg
Районна прокуратура - Елена 5070 гр. Елена, ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ № 2 Красимира Христова прокурор 06151/65 63 khristova@vt.prb.bg
Районна прокуратура - Павликени 5200 гр. Павликени, ул. "Атанас Хаджиславчев" № 8 Атанас Филипов административен ръководител 0610/531 88 afilipov@vt.prb.bg
Окръжна прокуратура - Габрово 5300 гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 1 Людмила Рачева прокурор - говорител на ОП - Габрово 0882/887 422 l_racheva@prb.bg
Окръжна прокуратура - Ловеч 5500 гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 41, ет. 4 Кирил Петров прокурор - говорител 068/604 500 kpetrov@prb.bg
Окръжна прокуратура - Плевен 5800 гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 25, ет. 5 Нанка Рачева прокурор- - говорител 064/846 191 nracheva@pl.prb.bg
Районна прокуратура - Кнежа 5835 гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69 Ангел Танев административен ръководител 09132/71 83 atanev@pl.prb.bg
Районна прокуратура - Никопол 5940 гр. Никопол, пл. „Европа“ № 14 Нанка Рачева прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Плевен 064/846 191 nracheva@pl.prb.bg
Районна прокуратура - Плевен 5800 гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 25, ет. 5 Нанка Рачева прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Плевен 064/846 191 nracheva@pl.prb.bg
Районна прокуратура - Червен бряг 5980 гр. Червен бряг, ул. "Паисий" № 6 Нанка Рачева прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Плевен 064/846 191 nracheva@pl.prb.bg
Окръжна прокуратура - Русе 7000 гр. Русе, ул. “Александровска” № 57 Надежда Митева прокурор - говорител на ОП - Русе 082/881 309 nmiteva@rs.prb.bg
Районна прокуратура - Русе 7000 гр. Русе, ул. “Александровска” № 57, ет. 2 Радослав Батанов прокурор 082/881 255; 0882/291 665 rbatanov@rs.prb.bg
Апелативна прокуратура - Пловдив 4000 гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3 Николай Божилов прокурор - говорител на АП - Пловдив 032/600 415 n.bojilov@plv.prb.bg
Окръжна прокуратура - Кърджали 6600 гр. Кърджали, ул.„Екзарх Йосиф“ № 1 Желязко Стефанов административен ръководител 0361/214 14 zh.stefanov@kj.prb.bg
Димитрина Ригова заместник-административен ръководител и говорител на ОП - Кърджали 0361/214 05 d.delcheva@kj.prb.bg
Районна прокуратура - Ардино 6750 гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 6 Петър Борисов административен ръководител 03651/42 74 p.borisov@kj.prb.bg
Районна прокуратура - Крумовград 6900 гр. Крумовград, пл. "България" № 6 Петя Чотрова административен ръководител 06341/75 05 p.chotrova@kj.prb.bg
Районна прокуратура - Кърджали 6600 гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1 Гергана Колева административен ръководител 0361/213 13] 0882/114 006 g.koleva@kj.prb.bg
Районна прокуратура - Момчилград 6800 гр. Момчилград, ул. „Петър Мирчев“ № 2 Емил Александров административен ръководител 03631/20 60 e.aleksandrov@kj.prb.bg
Окръжна прокуратура - Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3 Пламен Пантов прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик, говорител на ОП - Пазарджик 034/402 917 ppantov@pz.prb.bg
Районна прокуратура - Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, пл. "Съединение" № 2 Пламен Пантов прокурор-говорител на РП - Пазарджик 034/402 917 ppantov@pz.prb.bg
Районна прокуратура - Панагюрище 4500 гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2 Красимир Танев административен ръководител 0357/633 51 rp_panaguriste@prb.bg
Окръжна прокуратура - Пловдив 4000 гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3 Галина Андреева-Минчева заместник административен ръководител и говорител на ОП - Пловдив 032/600 434 g.andreeva@plv.prb.bg
Районна прокуратура - Асеновград 4230 гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" № 8 Калоян Димитров административен ръководител 0331/623 41 k.dimitrov@as.plv.prb.bg
Районна прокуратура - Карлово 4300 гр. Карлово, бул. "Освобождение" № 4 Димитрина Шекерева административен ръководител 0335/931 10 d.shekereva@kar.plv.prb.bg
Районна прокуратура - Пловдив 4000 гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3 Атанас Илиев заместник-административен ръководител и говорител 032/600 308 at.iliev@rp.plv.prb.bg
Окръжна прокуратура - Смолян 4700 гр. Смолян, бул. „България“ № 16 Недко Симов заместник административен прокурор и говорител на ОП - Смолян 0301/670 05 nsimov@sm.prb.bg
Районна прокуратура - Девин 4800 гр. Девин, ул. "Ал. Костов" № 8 Здравко Делиев и.ф. административен ръководител 03041/20 38 zdeliev@sm.prb.bg
Районна прокуратура - Златоград гр. Златоград, бул. "България" № 120 Стела Юрчиева-Башева административен ръководител 03071/50 78 sbasheva@sm.prb.bg
Районна прокуратура - Мадан 4900 гр. Мадан, ул. "Обединение" № 8 Петко Братованов и.ф. административен ръководител 0308/244 21 rprok_madan@sm.prb.bg
Районна прокуратура - Чепеларе 4850 гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ № 48 Вихра Къдринска административен ръководител 03051/20 66 vkadrinska@sm.prb.bg
Районна прокуратура - Смолян 4700 гр. Смолян, бул. „България“ № 16 Георги Кърпаров административен ръководител 0301/670 17 karparov@sm.prb.bg
Окръжна прокуратура - Стара Загора 6000 гр. Стара Загора, ул. „Митрополит Методи Кусев“ № 33, ет. 3 Нейка Тенева заместник административен ръководител и говорител на ОП - Стара Загора 042/696933 neykateneva@sz.prb.bg
Районна прокуратура - Гълъбово 6280 гр. Гълъбово, ул. "Стефан Стамболов" № 2 Нейка Тенева прокурор -говорител на Окръжна прокуратура - Стара Загора 042/696 933 neykateneva@sz.prb.bg
Районна прокуратура - Казанлък 6100 гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ № 16, ет. 3 Таня Димитрова административен ръководител 0431/627 27 tania_dimitrova@az.prb.bg
Районна прокуратура - Стара Загора 6000 гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I“ № 77, ет. 1 Надежда Белчева прокурор 042/613 411 nbelcheva@rpsz.prb.bg
Районна прокуратура - Чирпан 6200 гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 59 Нейка Тенева прокурор -говорител на Окръжна прокуратура - Стара Загора 042/696 933 neykateneva@sz.prb.bg
Окръжна прокуратура - Хасково 6300 гр. Хасково, бул. „България“ № 144, ет. 3 Невена Владимирова прокурор 038/651 083 nvladimirova@hs.prb.bg
Районна прокуратура - Хасково 6300 гр. Хасково, бул. „България“ № 144, ет. 3 Христина Жисова прокурор-говорител на РП - Хасково 038/620 164 hjisova@hs.prb.bg
Военно - апелативна прокуратура 1000 гр. София, ул. „Позитано“ № 24а полк. Нивелин Начев - заместник на военно-апелативния прокурор заместник военно-апелативен прокурор и говорител на ВоАП 02/800 57 08 n.nachev@mil.prb.bg
Военно-окръжна прокуратура - София 1000 гр. София ул. „Позитано“ № 24А полк. Елин Алексов прокурор и говорител на ВОП - София 02/921 60 61

svop@prb.bg

Военно-окръжна прокуратура - Пловдив 4000 гр. Пловдив ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28 Ангел Узунов военен прокурор и говорител на ВОП - Пловдив 032/628 767 вътр. 115 uzunov_plovvop@mil.prb.bg
Военно-окръжна прокуратура - Сливен 8804 гр. Сливен, бул. “Георги Данчев” № 1 Георги Василев заместник военно-окръжен прокурор и говорител на ВОП - Сливен 044/667 730 gvasilev_slivvop@mil.prb.bg
СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Прокуратура на Република България 1061 гр. София, бул. „Витоша“ № 2 Веселин Иванов директор на дирекция „Публична комуникация“ в АГП 02/80 27 445 v.ivanov@prb.bg
Цвета Панова главен експерт в дирекция „Публична комуникация“ в АГП 0882/114 227 ts.panova@prb.bg
Апелативна прокуратура - София 1303 гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7 Лана Мумджиева експерт експерт "връзки с обществеността" 0894/364 322; 02/988 59 62 lmumdzhieva@sap.prb.bg
Апелативна прокуратура - Пловдив 4000 гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3 Боряна Димитрова, експерт експерт "връзки с обществеността" 032/600 446; 0888/531 216 b.dimitrova@plv.prb.bg
Апелативна прокуратура - Велико Търново 5000 гр. В.Търново, ул. „Васил Левски“ № 16 Цветана Боева-Димова, експерт експерт "връзки с обществеността" 062/620 597; 0882/511 290 cdimova@vt.prb.bg
Апелативна прокуратура - Варна 9000 гр. Варна пл. „Независимост“ № 2 Илка Катрева, експерт експерт "връзки с обществеността" 052/575 478; 0889/261 827 ap_pr@vn.prb.bg
Апелативна прокуратура - Бургас 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 101 Мирослав Драганов, експерт експерт "връзки с обществеността" 056/871 711; 0886/290 910 draganov@bap.prb.bg
Апелативна специализирана прокуратура  1505 гр. София, ул. „Черковна“ № 90 Божидар Димитров, експерт експерт "връзки с обществеността" 02/948 82 47; 0889/114 059 bdimitrov@asp.prb.bg
Софийска районна прокуратура 1463 София, бул. "Ген. М.Скобелев" № 23 Николай Марков експерт "връзки с обществеността" 0887/544 143 n.markov@prb.bg
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд