Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
    
Адрес:
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12
Работно време:
понеделник – петък
8:30 ч. – 17:00 ч.

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: vss@vss.justice.bg

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
Тел.: (+359 2) 930 49 17
Факс: (+359 2) 980 76 32
Електронна поща: representative@vss.justice.bg

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ
Тел.: (+359 2) 930 49 57
Факс: (+359 2) 981 91 76
Електронна поща: secr.g@vss.justice.bg

ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ"
Електронна поща: md@vss.justice.bg

СЕКТОР "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Електронна поща: pkp@vss.justice.bg

ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ НА ВСС И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОСВ" - Дежурен служител
Елеонора Савова - 02/930 49 13, sadebni.kadri@vss.justice.bg
(заместващ Светла Кирилова - 02/930 49 25, sv.kazandjieva@vss.justice.bg)

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 

Форма за контакт с ВСС

Жалби и сигнали срещу корупция

Заявление за достъп до информация

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд