Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Анализ

Aнализ на установените през 2013 г. случаи на подаване на множество идентични искови молби с цел заобикаляне на принципа за случайно разпределение на делата в окръжните съдилища.

Анализ на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 г. в Апелативните райони на страната

Анализ на резултатите от извършени тематични проверки от Инспектората към Висш съдебен съвет във връзка досъдебни производства за измами и документни престъпления с предмет недвижими имоти

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд