Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Полезна информация

 

Проект на Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд

Писмо от заместник-министъра на правосъдието, съдържащо информация за механизма за сътрудничество по чл. 55 от  Регламент № 2201/2003 г.

Проект за изменение на действащата уредба на единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "право" и професоналната квалификация "юрист"

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд