Постоянни комисии
КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Конкурси

КАЗУСИ ИЗТЕГЛЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ  И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ И КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОСВ В ПЕРИОДА 2009-2017Г.

 

Година на провеждане Младши съдии Младши прокурори Младши следователи ВКС ВАС АдмС АС СНС ОС РС ВКП ВАП АП АСП СП Следовател в следствен отдел -СП ОП РП НСлС ОСлО
2018 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

                             

Казус

Тест

   
2017г.

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

                                 
2016г.

Наказателен казус

Граждански казус

Казус        

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

          Казус         Казус    
2015г.

Наказателен казус

Граждански казус

Казус       Казус    

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

Казус             Казус      
2014г.   Казус  

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

Казус      

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

Казус Казус Казус         Казус Казус Казус Казус

2013г.

Наказателен казус

Граждански казус

Казус  

Казус- Наказателна колегия

Казус- Търговска колегия

Казус

    Казус   Казус Казус Казус     Казус Казус   Казус    
2012г. Казус Казус     Казус                              
2011г.      

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус Казус Казус   Казус Казус   Казус Казус       Казус Казус    
2010г. Казус Казус                                    
2009г. Казус Казус  

Казус- Търговска колегия

Казус Казус Казус   Казус Казус Казус Казус Казус       Казус Казус
 
   
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд