Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Видин

 

ВИДИН

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Видин
 
 
 
Видин
гр.Видин, с.Акациево, Антимово, Бела Рада, Ботево, Буковец, Войница, Въртоп, Гайтанци, Ген.Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, гр.Дунавци, с.Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана бара, Сланотрън, Търняне,Медешевци, Каленик. ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва от община Грамада-с.Медешевци; Милчина лъка, от община Димово-с.Арчар, с.Владиченци, с.Държаница, с.Мали Дреновец, с.Септемврийци, с.Ярловица
Макреш
села: Макреш,.Вълчек, Киряево, Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово
Ново село
Ново село,села:.Винарово, Неговановци, Флорентин, Ясен
Брегово
гр.Брегово, с.Балей, Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци
Белоградчик
 
 
 
Белоградчик
гр. Белоградчик, села:Боровица, Чифлик, Праужда, Пролазница, Крачимир, Стакевци, Дъбравка, Граничак, Салаш, Вешица, Струни дол, Ошане, Раяновци, Рабиша, Върба, Сливовник, Гранитово.
Ружинци
села:Ружинци,Гюргич, Черно поле, Плешивец, Дражинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, Роглец
Димово
гр. Димово, гара Орешец, с.Орешец, Лагошевци, Извор, Шипот, Костичовци, Дълго поле, Бела, Острокапци, Кладоруб, Скомля, Воднянци, Карбинци, Мезовница, Върбовчец, Яньовец
Чупрене
села: Чупрене, Горни Лом, Средогрив, Долни Лом, Репляна, Протопопинци, Търговище, Върбово, Бостаните
Кула
 
 
Кула
гр. Кула, с. Полетковци, Старопатица,Чичил, Големаново, Извор Махала, Коста Перчево, Тополовец, Цар Петрово,
Грамада
гр.Грамада, Боянова, Бранковци, Водна, Срацимирово, Тошевци
Бойница
с.Бойница, Бориловец, Градсковски колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски колиби, Шипикова махала, Шишенци

Забележка: Села Медешевци и Милчина лъка се намират на територията на община Грамада, но си обслужват от РС - Видин.

 


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд