Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Монтана

МОНТАНА

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Монтана
 
 
 
Монтана
гр.Монтана, села: .Безденица, Долно Белотинци, Благово, Винище, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, д-р Йосифово, Долна Вереница, Горно Белотинци, Долна Рикса, Клисурица, Крапчене, Липен, Николово, Студено буче, Сумер, Стубел, Славотин, Смоляновци, Трифоново, Вирове.
Бойчиновци
гр.Бойчиновци, села: Бели брег, Бели брод, Ерден, Владимирово, Громшин, Мадан, Кобиляк, Лехчево, Мърчево, Охрид, Пали лула, Портитовци
Георги Дамяново
села:Георги Дамяново, Видлица, Гаврил Геново, Главановци, Говежда, Дива Слатина, Дълги дел, Еловица, Копиловци, Камена рикса, Меляне, Чемиш, Помеждин
Чипровци
гр.Чипровци, с.Бели мел, Горна Лука, Горна Ковачица, Железна, Мартиново, Митровци, Превала, Челюстница, Равна
Лом
 
 
 
 
Лом
гр.Лом, с.Добри дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково, с.Орсоя
Брусарци
гр.Брусарци, с.Василовци, с.Дондуково, с.Дъбова махала, с.Киселево, с.Княжева махала, с.Крива бара, с.Одоровци, с.Смирненски
Вълчедръм
гр.Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Черни връх, с.Септемврийци
Медковец
с.Медковец, с.Аспарухово, с.Пишурка, с.Расово, с.Сливовик
Якимово
с.Якимово, с.Долно Церовене, с.Дългоделци, с.Комощица,
Берковица
 
Берковица
гр. Берковица, села: Балювица, Бистрилица, Бокиловци, Бързия, Боровци, Гаганица, Замфирово, Комарево, Котеновци, Костенци, Мездрея, Пърличево, Песочница, Слатина, Черещовица, Ягодово, Цветкова бара, Рашовица, кв. Раковица.
Вършец
гр. Вършец, села: Горна Бела речка, Горно Озирово, Долна Бела речка, Долно Озирово, Спанчевци, Стояново, Черкаски, Драганица, Клисулски манастир

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд