Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Ямбол

 

 

 

ЯМБОЛ

 

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Ямбол
 
 
Ямбол
гр.Ямбол
Тунджа
км. Тунджа, Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Ген.Инзово, Ген.Тошево, Голям манастир, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара река, Тенево, Търнава, Ханово, Хаджи Димитрово, Чарган, Челник
Стралджа
км.гр.Стралджа, Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иричеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Тамарино, Чарда
Елхово
 
Елхово
гр.Елхово, с.Борисово, Бояново, Вълча поляна, Голям Дервент, Гранитово, Добрич, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем
Болярово
гр.Болярово, с.Воден, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово, Златница, Иглика, Камен връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Попово, Ружица, Ситово, Стефан Караджово, Странджа, Шарково, Оман.
Тополовград
Тополовград
гр. Тополовград, села: .Синапово, Срем, Българска поляна, Доброселец, Капитан Петко войвода, Каменна река, Княжево, Мрамор, Орешник, Орлов дол, Планиново, Присадец, Радовец, Светлина, Устрем, Хлябово, Чукарово, Владимирово, Сакарци, Филипово.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд