Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протокол № 51/19.12.2017г. и протокол № 1/17.01.2018г. 

 
РС - Горна Оряховица

Вх. № ВСС-2084/19.02.2018 г.

Златина Пламенова Личева - Денева - съдия в РС - Горна Оряховица

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г

списък

публикуван на 13.05.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 19.06.2019

отговори

публикувани на 24.06.2019 г.

становище

публикувано на 19.06.2019 г.

Протокол от общо събрание 25.06.2019 г.    

Вх. № ВСС-2086/19.02.2018 г.

Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в СРС

ОТКАЗ

(Вх. № ВСС - 2086/24.04.2019 г.)

биография

публикувана на 20.02.2018 г.

концепция

публикувана на 20.02.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.02.2018 г
               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 13/24.04.2018г.

 
ДВ бр. 38/08.05.2018г.
Софийски градски съд
 

Вх. № ВСС-6841/07.06.2018 г.

Евгени Димитров Георгиев

съдия в Софийски градски съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г.

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 13.06.2018 г.

становище

публикувано на 26.06.2018 г.

становище

публикувано на 19.11.2018 г.

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище

публикуванo на 21.11.2018 г.

отговори

публикувани на 26.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

Протокол от общо събрание 27.11.2018 г. Жалба с вх. № ВСС-6841/03.12.2018 г. от Евгени Георгиев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 2 от протокол № 37 от 27.11.2018 г. Определение по хода на делото от 04.02.2019 г., по адм. д. № 14988/2018 г. по описа на ВАС

Вх. № ВСС-6726/07.06.2018 г.

Алексей Боянов Трифонов

съдия в Софийски апелативен съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г
атестация

въпроси

публикувани на 19.11.2018 г.

становище с въпроси

публикувани на 21.11.2018 г.

становище

публикувано на 07.11.2018 г.

   

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 27/18.09.2018г.

 
ДВ бр. 81/02.10.2018г.

Районен съд - Белоградчик

Вх. № ВСС-13096/31.10.2018 г.

Божидарка Данчова Йосифова

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-13193/01.11.2018 г.

Aнна Иванова Кайтазка

 съдия в РС - Белоградчик

биография

публикувана на 02.11.2018 г.

концепция

публикувана на 02.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.11.2018 г

               

Районен съд - Златоград

Вх. № ВСС-13095/31.10.2018 г.

Динко Карамфилов Хаджиев - и.ф.

 адм.ръководител - председател на

РС - Златоград

биография

публикувана на 01.11.2018 г.

концепция

публикувана на 01.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 01.11.2018 г

        Протокол от общо събрание      

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 31/23.10.2018г.

 
ДВ бр. 90/30.10.2018г.

АдмС - Плевен

Отказ

Вх. № ВСС-13982/19.11.2018 г.

   Полина Христова Богданова - Кучева  - административен ръководител - председател на АдмС - Плевен

 

биография

публикувана на 19.11.2018 г.

концепция

публикувана на 19.11.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.11.2018 г

               

Вх. № ВСС-14557/30.11.2018 г.

    Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на РС - Плевен

биография

публикувана на 03.12.2018 г.

концепция

публикувана на 03.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 03.12.2018 г

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/13.11.2018г.

 
ДВ бр. 97/23.11.2018г.
Районен съд - Кърджали

Предложение

Вх. № ВСС-15200/11.12.2018 г.

  Здравка Иванова Дечева - Запрянова - съдия в Районен съд - Кърджали

биография

публикувана на 12.12.2018 г.

концепция

публикувана на 12.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2018 г

списък

публикуван на 20.05.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 04.06.2019 г.

отговори

публикувани на 07.06.2018 г.

становище

публикувано на 04.06.2019 г.

Протокол от Общо събрание 11.06.2019 г.    
Районен съд - Разлог

Предложение

Вх. № ВСС-15482/17.12.2018 г.

  Велина Иванова Полежанова - и.ф. административен ръководител - председател на  Районен съд - Разлог

биография

публикувана на 18.12.2018 г.

концепция

публикувана на 18.12.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 18.12.2018 г

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 4/05.02.2019г.

ДВ бр. 14/15.02.2019г.

Районен съд - Кубрат

Вх. № ВСС-3332/14.03.2019 г.

  Диана Петрова Енева - съдия в Районен съд - Кубрат

биография

публикувана на 15.03.2019 г.

концепция

публикувана на 15.03.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 15.03.2019 г

списък

публикуван на 27.03.2019 г.

   

 

       

Вх. № ВСС-3518/18.03.2019 г.

  Албена Дякова Великова - и.ф. административен ръководител -  председател на  Районен съд - Кубрат

биография

публикувана на 19.03.2019 г.

концепция

публикувана на 19.03.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.03.2019 г

атестация

въпроси

публикувани на 12.06.2019 г.

отговори

публикувани на 13.06.2019 г.

становище

публикувано на 07.06.2019 г.

Протокол от общо събрание 18.06.2019 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 9/12.03.2019г.

ДВ бр. 24/22.03.2019г.
Окръжен съд - Пловдив

Вх. № ВСС-4902/15.04.2019 г.

  Иван Георгиев Калибацев -  административен ръководител -  председател на  Районен съд - Пловдив

биография

публикувана на 16.04.2019 г.

концепция

публикувана на 16.04.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.04.2019 г

списък

публикуван на 13.05.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 20.06.2019 г.

становище

публикувано на 20.06.2019 г.

становище

публикувано на 21.06.2019 г.

становище

публикувано на 18.06.2019 г.

Протокол от общо събрание 16.07.2019 г.    
Окръжен съд - Търговище

Вх. № ВСС-4899/15.04.2019 г.

  Мирослав Николов Митев -  съдия в Окръжен съд - Търговище

биография

публикувана на 16.04.2019 г.

концепция

публикувана на 16.04.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.04.2019 г

               
Районен съд - Велико Търново

Предложение

Вх. № ВСС-5126/19.04.2019 г.

  Младен Петров Димитров - зам. административен ръководител - зам. председател на  Районен съд - Велико Търново

биография

публикувана на 23.04.2019г.

концепция

публикувана на 23.04.2019г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.04.2019г.

               
Районен съд - Дулово

Вх. № ВСС-5143/22.04.2019г. 
   Емил Василев Николаев - съдия в Районен съд - Дулово

биография

публикувана на 23.04.2019г.

концепция

публикувана на 23.04.2019г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.04.2019г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №13/09.04.2019.2019г.

ДВ бр. 33/19.04.2019г.
Окръжен съд - Кърджали

Вх. № ВСС-5855/14.05.2019 г.

  Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - зам. административен ръководител - зам. председател на  Окръжен съд - Кърджали

биография

публикувана на 16.05.2019 г.

концепция

публикувана на 16.05.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.05.2019 г.

               
Районен съд - Асеновград

Вх. № ВСС-60710/17.05.2019 г.

  Иван Георгиев Шейтанов -  административен ръководител -  председател на  Районен съд - Асеновград

биография

публикувана на 20.05.2019 г.

концепция

публикувана на 20.05.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.05.2019 г.

списък

публикуван на 04.06.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 26.06.2019 г.

становище

публикувано на 24.06.2019 г.

Протокол от общо събрание 16.07.2019 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №15/14.05.2019 г.

ДВ бр. 42/28.05.2019 г.
Административен съд - Пазарджик

Предложение

Вх. № ВСС-6959/05.06.2019 г.

Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик

биография

публикувана на 07.06.2019 г.

концепция

публикувана на 07.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.06.2019 г.

списък

публикуван на 01.07.2019 г.

      Протокол от общо събрание 30.07.2019г.  

Окръжен съд - Видин

Предложение

Вх. № ВСС-7888/27.06.2019 г. 
  Анета Милчева Петкова - заместник - административен ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Видин

биография

публикувана на 28.06.2019 г.

концепция

публикувана на 28.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.06.2019 г.

             
Вх. № ВСС-7927/27.06.2019 г. 
  Даниел Нинов Димитров - съдия в Районен съд - Видин

биография

публикувана на 28.06.2019 г.

концепция

публикувана на 28.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.06.2019 г.

             

Окръжен съд - Враца

Вх. № ВСС-7932/27.06.2019 г. 
   Мирослав Данаилов Досов - съдия в Окръжен съд - Враца

биография

публикувана на 28.06.2019 г.

концепция

публикувана на 28.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.06.2019 г.

             

Окръжен съд - Кюстендил

Вх. № ВСС-7817/26.06.2019 г. 
   Пенка Николаева Братанова - заместник административен ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Кюстендил

биография

публикувана на 27.06.2019 г.

концепция

публикувана на 27.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 27.06.2019 г.

             

Окръжен съд - Ямбол

Вх. № ВСС-7707/24.06.2019 г. 
   Васил Маринов Петков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол

биография

публикувана на 25.06.2019 г.

концепция

публикувана на 25.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2019 г.

             
Районен съд - Ботевград Вх. № ВСС-7844/27.06.2019г.
   Недко Цолов Петров - следовател в Национална следствена служба

биография

публикувана на 27.06.2019 г.

концепция

публикувана на 27.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 27.06.2019 г.

списък

публикуван на 01.07.2019 г. 

        30.07.2019г.  
Районен съд - Етрополе Вх. № ВСС-7738/24.06.2019г. 
   Цветомир Цаков Цветанов - административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе

биография

публикувана на 25.06.2019 г.

концепция

публикувана на 25.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2019 г.

             
Районен съд - Търговище Вх. № ВСС-7674/21.06.2019 г. 
   Анета Иванова Петрова - съдия в Районен съд - Омуртаг

биография

публикувана на 24.06.2019 г.

концепция

публикувана на 24.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.06.2019 г.

             
Вх. № ВСС-7756/25.06.2019 г. 
  Христина Иванова Сярова - съдия в Районен съд - Търговище

биография

публикувана на 26.06.2019 г.

концепция

публикувана на 26.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.06.2019 г.

             
Вх. № ВСС-7768/25.06.2019 г. 
  Боряна Стойчева Петрова - съдия в Районен съд - Търговище

биография

публикувана на 26.06.2019 г.

концепция

публикувана на 26.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.06.2019 г.

             

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №18/11.06.2019 г.

ДВ бр. 47/14.06.2019 г.
Апелативен съд - Пловдив                    
Районен съд - Ардино                    

Районен съд - Девня

Вх. № ВСС-8743/11.07.2019 г. 
  Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд - Варна

биография

публикувана на 12.07.2019 г.

концепция

публикувана на 12.07.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.07.2019 г.

             
Районен съд - Първомай                    

Районен съд - Тервел

                   

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд