КОНКУРСИ
Избор на административни ръководители

 

Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 13/24.04.2018г.

 
ДВ бр. 38/08.05.2018г.
Софийски градски съд
 

Вх. № ВСС-6841/07.06.2018 г.

Евгени Димитров Георгиев

съдия в Софийски градски съд

биография

публикувана на 08.06.2018г.

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г

списък

публикуван на 06.11.2018 г.

атестация

становище

публикувано на 13.06.2018г.

становище

публикувано на 26.06.2018г.

становище

публикувано на 19.11.2018г.

въпроси

публикувани на 19.11.2018г.

становище

публикуванo на 21.11.2018г.

отговори

публикувани на 26.11.2018г.

становище

публикувано на 07.11.2018г.

Протокол от общо събрание 27.11.2018г. Жалба с вх. № ВСС-6841/03.12.2018 г. от Евгени Георгиев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 2 от протокол № 37 от 27.11.2018 г. Определение по хода на делото от 04.02.2019 г., по адм. д. № 14988/2018 г. по описа на ВАС

Вх. № ВСС-6726/07.06.2018 г.

Алексей Боянов Трифонов

съдия в Софийски апелативен съд

биография

публикувана на 08.06.2018 г

концепция

публикувана на 08.06.2018 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2018 г
атестация

въпроси

публикувани на 19.11.2018г.

становище с въпроси

публикувани на 21.11.2018г.

становище

публикувано на 07.11.2018г.

   

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 9/12.03.2019г.

ДВ бр. 24/22.03.2019г.
Районен съд - Дулово

Вх. № ВСС-5143/22.04.2019г. 
   Емил Василев Николаев - съдия в Районен съд - Дулово

биография

публикувана на 23.04.2019г.

концепция

публикувана на 23.04.2019г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.04.2019г.

   

въпроси

публикувани на 10.12.2019г.

отговори

публикувани на 17.01.2020г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №13/09.04.2019.2019г.

ДВ бр. 33/19.04.2019г.
Окръжен съд - Кърджали

Вх. № ВСС-5855/14.05.2019 г.

  Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - зам. административен ръководител - зам. председател на  Окръжен съд - Кърджали

биография

публикувана на 16.05.2019г.

концепция

публикувана на 16.05.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.05.2019 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №15/14.05.2019 г.

ДВ бр. 42/28.05.2019 г.

Окръжен съд - Видин

Предложение

Вх. № ВСС-7888/27.06.2019 г. 
  Анета Милчева Петкова - заместник - административен ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Видин

биография

публикувана на 28.06.2019г.

концепция

публикувана на 28.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.06.2019 г.

               
Вх. № ВСС-7927/27.06.2019 г. 
  Даниел Нинов Димитров - съдия в Районен съд - Видин

биография

публикувана на 28.06.2019г.

концепция

публикувана на 28.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.06.2019 г.

               

Окръжен съд - Враца

Вх. № ВСС-7932/27.06.2019 г. 
   Мирослав Данаилов Досов - съдия в Окръжен съд - Враца

биография

публикувана на 28.06.2019г.

концепция

публикувана на 28.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.06.2019 г.

списък

публикуван на 20.01.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 08.01.2020г.

отговори

публикувани на 06.02.2020г.

становище

публикувано на 07.02.2020г.

Протокол от общо събрание 11.02.2020г.    

Окръжен съд - Кюстендил

Вх. № ВСС-7817/26.06.2019 г. 
   Пенка Николаева Братанова - заместник административен ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Кюстендил

биография

публикувана на 27.06.2019г.

концепция

публикувана на 27.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 27.06.2019 г.

списък

публикуван на 20.01.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 11.02.2020г.

отговори

публикувани на 17.02.2020г.

становище

публикувано на 11.02.2020г.

Протокол от общо събрание 18.02.2020г.    

Окръжен съд - Ямбол

Вх. № ВСС-7707/24.06.2019 г. 
   Васил Маринов Петков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол

биография

публикувана на 25.06.2019г.

концепция

публикувана на 25.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2019 г.

списък

публикуван на 17.12.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 17.01.2020г.

отговори

публикувани на 24.01.2020г.

становище

публикувано на 17.01.2020г.

Протокол от общо събрание 28.01.2020г.    
Районен съд - Етрополе Вх. № ВСС-7738/24.06.2019г. 
   Цветомир Цаков Цветанов - административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе

биография

публикувана на 25.06.2019г.

концепция

публикувана на 25.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2019 г.

   

въпроси

публикувани на 10.12.2019г.

         
Районен съд - Търговище Вх. № ВСС-7674/21.06.2019 г. 
   Анета Иванова Петрова - съдия в Районен съд - Омуртаг

биография

публикувана на 24.06.2019г.

концепция

публикувана на 24.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.06.2019 г.

               
Вх. № ВСС-7756/25.06.2019 г. 
  Христина Иванова Сярова - съдия в Районен съд - Търговище

биография

публикувана на 26.06.2019г.

концепция

публикувана на 26.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.06.2019 г.

               
Вх. № ВСС-7768/25.06.2019 г. 
  Боряна Стойчева Петрова - съдия в Районен съд - Търговище

биография

публикувана на 26.06.2019г.

концепция

публикувана на 26.06.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.06.2019 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №18/11.06.2019 г.

ДВ бр. 47/14.06.2019 г.

Районен съд - Девня

Вх. № ВСС-8743/11.07.2019 г. 
  Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд - Варна

биография

публикувана на 12.07.2019г.

концепция

публикувана на 12.07.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.07.2019 г.

   

въпроси

публикувани на 10.12.2019г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №25/30.07.2019 г.

ДВ бр. 63/09.08.2019 г.

Военен съд - Пловдив

Вх. № ВСС-10853/05.09.2019 г. 
  полковник Асен Найденов Шопов - административен ръководител - председател на Военен съд  - Пловдив

биография

публикувана на 05.09.2019 г.

концепция

публикувана на 05.09.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.09.2019 г.

               

Военен съд - Сливен

Вх. № ВСС-10692/30.08.2019 г. 
  полковник Георги Панев Георгиев - административен ръководител - председател на Военен съд  - Сливен

биография

публикувана на 30.08.2019 г.

концепция

публикувана на 30.08.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.08.2019 г.

списък

публикуван на 28.01.2020 г.

атестация  

становище

публикувано на 19.02.2020г.

  25.02.2020г.    

Окръжен съд - Стара Загора

 

Вх. № ВСС-10777/03.09.2019 г. 

Красимир Йорданов Георгиев - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора

биография

публикувана на 04.09.2019 г.

концепция

публикувана на 04.09.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.09.2019 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №31/01.10.2019 г.

ДВ бр. 80/11.10.2019 г.

Окръжен съд - Русе

Вх. № ВСС-13432/07.11.2019 г. 

Йордан Минков Дамаскинов - съдия в Окръжен съд-Русе

биография

публикувана на 07.11.2019 г.

концепция

публикувана на 07.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.11.2019 г.

               

Вх. № ВСС-13583/11.11.2019 г. 

Росица Радославова Радославова - съдия в Окръжен съд-Русе

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Окръжен съд - Пловдив

Вх. № ВСС-13124/01.11.2019 г. 

Розалия Красимирова Шейтанова - съдия в Окръжен съд-Пловдив

биография

публикувана на 04.11.2019 г.

концепция

публикувана на 04.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2019 г.

               

Вх. № ВСС-13519/08.11.2019 г. 

Иван Георгиев Калибацев - административен ръководител-председател на Районен съд-Пловдив

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Окръжен съд - Сливен

Вх. № ВСС-13412/07.11.2019 г. 

Мартин Данчев Данчев - и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд-Сливен

биография

публикувана на 07.11.2019 г.

концепция

публикувана на 07.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.11.2019 г.

               

Районен съд - Севлиево

Предложение

Вх. № ВСС-13179/04.11.2019 г. 
Станислав Иванов Цветков - съдия в Районен  съд  - Севлиево

биография

публикувана на 05.11.2019 г.

концепция

публикувана на 05.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.11.2019 г.

               

Районен съд - Царево

Вх. № ВСС-13514/08.11.2019 г. 

Мария Атанасова Москова - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Царево

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Районен съд - Пирдоп

Вх. № ВСС-13498/08.11.2019 г. 

Симеон Горанов Гюров - административен ръководител-председател на Районен съд - Пирдоп

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Районен съд - Варна

Вх. № ВСС-13094/01.11.2019 г. 

Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна

биография

публикувана на 04.11.2019 г.

концепция

публикувана на 04.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2019 г.

               

Вх. № ВСС-13475/08.11.2019 г. 

Димитър Илиев Димитров - съдия в Районен съд - Варна

биография

публикувана на 08.11.2019 г.

концепция

публикувана на 08.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.11.2019 г.

               

Вх. № ВСС-13552/11.11.2019 г. 

Магдалена Колева Давидова-Янева - заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд - Варна

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Районен съд - Стара Загора

Вх. № ВСС-13107/01.11.2019 г. 

Милена Кирова Костова-Колева- административен ръководител-председател на Районен съд-Стара Загора

биография

публикувана на 04.11.2019 г.

концепция

публикувана на 04.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2019 г.

               

Районен съд - Разград

Вх. № ВСС-12734/24.10.2019 г. 

Нели Генчева Иванова - съдия в Районен съд - Разград

биография

публикувана на 25.10.2019 г.

концепция

публикувана на 25.10.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.10.2019 г.

               

Вх. № ВСС-13510/08.11.2019 г. 

Николай Борисов Борисов - съдия в Районен съд - Разград

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Районен съд - Бяла

Предложение

Вх. № ВСС-13413/07.11.2019 г. 

Ивелина Илиева Кeллева-Бонева - съдия в Районен съд-Бяла

биография

публикувана на 07.11.2019 г.

концепция

публикувана на 07.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.11.2019 г.

               

Вх. № ВСС-13500/08.11.2019 г. 

Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова-административен ръководител-председател на Районен съд-Бяла

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/29.10.2019 г.

ДВ бр. 89/12.11.2019 г.
Окръжен съд - Добрич

Вх. № ВСС-15206/12.12.2019 г. 

Галатея Петрова Ханджиева-Милева - и. ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд-Добрич

биография

публикувана на 13.12.2019 г.

концепция

публикувана на 13.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.12.2019 г.

               
Районен съд - Пазарджик

Предложение

Вх. № ВСС-15201/12.12.2019 г. 

Веселка Велкова Златева-Кожухарова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Пазарджик

биография

публикувана на 12.12.2019 г.

концепция

публикувана на 12.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2019 г.

списък

публикуван на 17.12.2019 г.

атестация

въпроси

публикувани на 08.01.2020г.

отговори

публикувани на 24.01.2020г.

становище

публикувано на 24.01.2020г.

Протокол от общо събрание 28.01.2020г.    
Районен съд - Самоков

Предложение

Вх. № ВСС-15202/12.12.2019 г. 

Янко Венциславов Чавеев - административен ръководител-председател на Районен съд-Самоков

биография

публикувана на 13.12.2019 г.

концепция

публикувана на 13.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.12.2019 г.

               
Районен съд - Пещера

Вх. № ВСС-14970/09.12.2019 г. 

Атанаска Стоянова Павлова - съдия в Районен съд-Пещера

биография

публикувана на 10.12.2019 г.

концепция

публикувана на 10.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.12.2019 г.

списък

публикуван на 17.12.2019 г.

             
Районен съд - Карнобат

Вх. № ВСС-15220/12.12.2019 г. 

Татяна Станчева Станчева-Иванова - административен ръководител-председател на Районен съд-Карнобат

биография

публикувана на 12.12.2019 г.

концепция

публикувана на 12.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2019 г.

               
Районен съд - Плевен

Вх. № ВСС-14742/04.12.2019 г. 

Тодор Илиев Тихолов - съдия в Районен съд-Никопол

 

 

биография

публикувана на 04.12.2019 г.

концепция

публикувана на 04.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.12.2019 г.

               

Вх. № ВСС-14942/09.12.2019 г. 

Светослава Михайлова Цонева - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Плевен

биография

публикувана на 10.12.2019 г.

концепция

публикувана на 10.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.12.2019 г.

               

Вх. № ВСС-15139/11.12.2019 г. 

Вера Светославова Найденова - съдия в Районен съд-Плевен

биография

публикувана на 12.12.2019 г.

концепция

публикувана на 12.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2019 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протокол № 41/10.12.2019 г. и протокол № 42/17.12.2019 г.

ДВ бр. 2/07.01.2020 г.
Административен съд-Габрово

Вх. № ВСС-895/24.01.2020 г. 

Галин Николов Косев - съдия в Административен съд-Габрово

биография

публикувана на 27.01.2020 г.

концепция

публикувана на 27.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 27.01.2020 г.

               

Вх. № ВСС-1339/04.02.2020 г. 

Емилия Кирилова Кирова-Тодорова - съдия в Административен съд-Габрово

биография

публикувана на 05.02.2020 г.

концепция

публикувана на 05.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2020 г

               
Окръжен съд-Ловеч Няма постъпили кандидатури
Окръжен съд-Монтана

Вх. № ВСС-1144/30.01.2020 г. 

Милена Цветанова Бранкова - административен ръководител-председател на Окръжен съд-Монтана

биография

публикувана на 31.01.2020 г.

концепция

публикувана на 31.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 31.01.2020 г.

               
Окръжен съд-Разград

Вх. № ВСС-1401/05.02.2020 г. 

Лазар Йорданов Мичев - и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд-Разград

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

               
Окръжен съд-Смолян Няма постъпили кандидатури
Окръжен съд-Търговище

Вх. № ВСС-1100/29.01.2020 г. 

Татяна Димитрова Даскалова - съдия в Окръжен съд-Търговище

биография

публикувана на 30.01.2020 г.

концепция

публикувана на 30.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.01.2020 г.

               

Вх. № ВСС-1402/05.02.2020 г. 

Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд-Търговище

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

               
Районен съд-Ардино Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Бургас

Вх. № ВСС-1579/07.02.2020 г. 

Силвия Владимирова Петрова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд-Бургас, и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Бургас

биография

публикувана на 10.02.2020 г.

концепция

публикувана на 10.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.02.2020 г.

               
Районен съд-Велинград Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Генерал Тошево

Вх. № ВСС-1397/05.02.2020 г. 

Росен Минков Стоянов - административен ръководител-председател на Районен съд-Генерал Тошево

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

               
Районен съд-Елена

Вх. № ВСС-1484/06.02.2020 г. 

Пейо Иванов Приходков - административен ръководител-председател на Районен съд-Елена

биография

публикувана на 07.02.2020 г.

концепция

публикувана на 07.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 07.02.2020 г.

               
Районен съд-Исперих

Вх. № ВСС-1535/07.02.2020 г. 

Елица Денчева Бояджиева-Георгиева - съдия в Районен съд-Исперих

биография

публикувана на 10.02.2020 г.

концепция

публикувана на 10.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.02.2020 г.

               
Районен съд-Мадан Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Оряхово Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Първомай Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Раднево

Вх. № ВСС-1560/07.02.2020 г. 

Асен Цветанов Цветанов - съдия в Районен съд-Чирпан

биография

публикувана на 10.02.2020 г.

концепция

публикувана на 10.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.02.2020 г.

               
Районен съд-Средец Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Тервел Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Трявна Няма постъпили кандидатури
Районен съд-Ямбол

Вх. № ВСС-1129/30.01.2020 г. 

Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Ямбол

биография

публикувана на 30.01.2020 г.

концепция

публикувана на 30.01.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.01.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 2/28.01.2020 г. 

ДВ бр. 11/07.02.2020 г.
Районен съд-Девин                      
Районен съд-Добрич                      
Районен съд-Котел                      
Районен съд-Нова Загора                      
Районен съд-Нови пазар                      
Районен съд-Павликени                      
Районен съд-Пещера                      
Районен съд-Поморие                      
Районен съд-Тетевен                      

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд