Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция / Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №31/01.10.2019 г.

ДВ бр. 80/11.10.2019 г.

Районен съд - Царево

Вх. № ВСС-13514/08.11.2019 г. 

Мария Атанасова Москова - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Царево

биография

публикувана на 11.11.2019 г.

концепция

публикувана на 11.11.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2019 г.

списък

публикуван на 12.10.2021 г

        09.11.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 35/29.10.2019 г.

ДВ бр. 89/12.11.2019 г.
Районен съд - Карнобат

Вх. № ВСС-15220/12.12.2019 г. 

Татяна Станчева Станчева-Иванова - административен ръководител-председател на Районен съд-Карнобат

биография

публикувана на 12.12.2019 г.

концепция

публикувана на 12.12.2019 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.12.2019 г.

списък

публикуван на 21.09.2021 г

атестация  

становище

публикувано на 27.09.2021г.

Протокол от общо събрание 12.10.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 2/28.01.2020 г. 

ДВ бр. 11/07.02.2020 г.
Районен съд-Павликени

Вх. № ВСС-2828/06.03.2020 г. 

Румена Пенева Фоти - съдия в Софийски районен съд

биография

публикувана на 10.03.2020 г.

концепция

публикувана на 10.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.03.2020 г.

               
Районен съд-Поморие

Вх. № ВСС-2801/06.03.2020 г. 

Нася Иванова Япаджиева - административен ръководител-председател на Районен съд-Поморие

биография

публикувана на 06.03.2020 г.

концепция

публикувана на 06.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.03.2020 г.

списък

публикуван на 12.10.2021 г

        09.11.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 7/25.02.2020 г. 

ДВ бр. 19/06.03.2020 г.

Подаване на документи да се осъществява по пощата

Окръжен съд-Враца

Вх. № ВСС-3645/03.04.2020 г. 

Надя Георгиева Пеловска-Дилкова - съдия в Окръжен съд-Враца

биография

публикувана на 06.04.2020 г.

концепция

публикувана на 06.04.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 06.04.2020 г.

       

Протокол от общо събрание

     

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 14/28.04.2020 г. 

ДВ бр. 47/22.05.2020 г.
Районен съд-Айтос

Вх. № ВСС-5848/17.06.2020 г. 

Мария Йорданова Дучева - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Айтос

биография

публикувана на 19.06.2020 г.

концепция

публикувана на 19.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.06.2020 г.

               
Районен съд-Бяла Слатина

Вх. № ВСС-5850/17.06.2020 г. 

Ивайло Параскевов Шабански - съдия в Районен съд-Бяла Слатина

биография

публикувана на 19.06.2020 г.

концепция

публикувана на 19.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 19.06.2020 г.

списък

публикуван на 31.05.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 22.06.2021г.

 

отговори

публикувани на 29.06.2021г

становище

публикувано на 22.06.2021г.

Протокол от общо събрание 20.07.2021 г.
Решение

на СК на ВСС по пр. № 27/30.06.2021 г., д.т. 7
   
Районен съд-Козлодуй

Вх. № ВСС-6009/22.06.2020 г. 

Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд-Козлодуй

биография

публикувана на 23.06.2020 г.

концепция

публикувана на 23.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.06.2020 г.

списък

публикуван на 21.09.2021 г.

атестация  

становище

публикувано на 27.09.2021г.

Протокол от общо събрание 26.10.2021 г.    

Вх. № ВСС-6029/22.06.2020 г. 

Жаклин Георгиева Димитрова-Алексиева - съдия в Районен съд-Козлодуй

биография

публикувана на 23.06.2020 г.

концепция

публикувана на 23.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.06.2020 г.

атестация  

становище

публикувано на 27.09.2021г.

   
Районен съд-Малко Търново

Вх. № ВСС-6010/22.06.2020 г. 

Чанко Петков Петков - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Малко Търново

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

списък

публикуван на 06.07.2021 г

атестация

въпроси

публикувани на 14.09.2021г.

 

отговори

публикувани на 16.09.2021г

становище

публикувано на 08.09.2021г.

Протокол от общо събрание 21.09.2021 г.    
Районен съд-Несебър

Вх. № ВСС-5937/19.06.2020 г. 

Мария Маркова Берберова-Георгиева - съдия в Районен съд-Несебър

биография

публикувана на 22.06.2020 г.

концепция

публикувана на 22.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2020 г.

списък

публикуван на 06.07.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 14.09.2021г.

отговори

публикувани на 17.09.2021г.

становище

публикувано на 08.09.2021г.

Протокол от общо събрание 21.09.2021 г.    
Районен съд-Никопол

Вх. № ВСС-5894/18.06.2020 г. 

Галя Величкова Наумова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Никопол

биография

публикувана на 22.06.2020 г.

концепция

публикувана на 22.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2020 г.

списък

публикуван на 31.05.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 22.06.2021г.
 

отговори

публикувани на 16.07.2021 г.

становище

публикувано на 22.06.2021г.

Протокол от общо събрание

20.07.2021 г.

Решение
на СК на ВСС по пр. № 27/30.06.2021 г., д.т. 7

 

   
Районен съд-Сливен

Вх. № ВСС-5994/22.06.2020 г. 

Живка Кирилова Желязкова-Спирова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Сливен

биография

публикувана на 23.06.2020 г.

концепция

публикувана на 23.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.06.2020 г.

               

Вх. № ВСС-6080/23.06.2020 г. 

Иван Манчев Димитров - съдия в Районен съд-Сливен

биография

публикувана на 24.06.2020 г.

концепция

публикувана на 24.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.06.2020 г.

               
Районен съд-Трявна

Вх. № ВСС-5582/11.06.2020 г. 

Пламен Борисов Евгениев - съдия в Специализиран наказателен съд

биография

публикувана на 12.06.2020 г.

концепция

публикувана на 12.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.06.2020 г.

списък

публикуван на 27.09.2021 г.

   

становище

публикувано на 29.09.2021г.

Протокол от общо събрание 02.11.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 17/02.06.2020 г. 

ДВ бр. 54/16.06.2020 г.
Апелативен съд - Бургас

Вх. № ВСС-6986/14.07.2020 г. 

Деница Вълева Вълкова - административен ръководител-председател на Апелативен съд-Бургас

биография

публикувана на 16.07.2020 г.

концепция

публикувана на 16.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2020 г.

   

становище

публикувано на 16.07.2020г.

становище

публикувано на 16.07.2020г.

становище

публикувано на 16.07.2020г.

становище

публикувано на 16.07.2020г

становище

         

Предложение

Вх. № ВСС-6990/14.07.2020 г. 

Пламен Ангелов Синков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд-Бургас

биография

публикувана на 16.07.2020 г.

концепция

публикувана на 16.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.07.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 26/21.07.2020 г. 

ДВ бр. 68/31.07.2020 г.
Административен съд-Смолян

Вх. № ВСС-8595/24.08.2020 г. 

Игнат Цветков Колчев - административен ръководител-председател на Административен съд-Смолян

биография

публикувана на 25.08.2020 г.

концепция

публикувана на 25.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.08.2020 г.

списък

публикуван на 21.09.2021 г

атестация

въпроси

публикувани на 12.10.2021г.

 

отговори

публикувани на 15.10.2021г.

становище

публикувано на 27.09.2021г.

Протокол от общо събрание 19.10.2021 г.    
Районен съд-Свищов

Вх. № ВСС-8761/26.08.2020 г. 

Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд-Тетевен

биография

публикувана на 28.08.2020 г.

концепция

публикувана на 28.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.08.2020 г.

списък

публикуван на 31.05.2021 г.

атестация

въпроси

публикувани на 06.07.2021г.

отговори

публикувани на 08.07.2021г.

становище

публикувано на 01.07.2021г.

Протокол от общо събрание

13.07.2021 г.    

Вх. № ВСС-8842/28.08.2020 г. 

Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител-председател на Районен съд-Свищов

биография

публикувана на 28.08.2020 г.

концепция

публикувана на 28.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.08.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 06.07.2021г.

отговори

публикувани на 12.07.2021г.

становище

публикувано на 01.07.2021г

   
Районен съд-Червен бряг

Вх. № ВСС-8827/28.08.2020 г. 

Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд-Червен бряг

биография

публикувана на 28.08.2020 г.

концепция

публикувана на 28.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.08.2020 г.

списък

публикуван на 12.10.2021 г.

        09.11.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 30/01.09.2020 г. 

ДВ бр. 80/11.09.2020 г.
Окръжен съд-Ловеч

Вх. № ВСС-10360/09.10.2020 г. 

Магдалена Дочева Станчевска - заместник на административния ръководител-заместник-председател на Окръжен съд-Ловеч

биография

публикувана на 09.10.2020 г.

концепция

публикувана на 09.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.10.2020 г.

списък

публикуван на 27.09.2021 г.

   

становище

публикувано на 29.09.2021г

  02.11.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 32/29.09.2020 г. 

ДВ бр. 87/09.10.2020 г.
Административен съд-Хасково

Предложение

Вх. № ВСС-11643/09.11.2020 г. 

Василка Кънева Желева - съдия в Административен съд-Хасково

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

списък

публикуван на 21.09.2021 г

атестация

въпроси

публикувани на 12.10.2021г.

 

отговори

публикувани на 18.10.2021г

становище

публикувано на 27.09.2021г.

Протокол от общо събрание 19.10.2021 г.    

Вх. № ВСС-11697/10.11.2020 г. 

Иван Статев Маринов - административен ръководител-председател на Районен съд-Димитровград

биография

публикувана на 11.11.2020 г.

концепция

публикувана на 11.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2020 г.

атестация

въпроси

публикувани на 12.10.2021г.

 

отговори

публикувани на 18.10.2021г

становище

публикувано на 27.09.2021г.

   
Окръжен съд-Плевен

Вх. № ВСС-11497/05.11.2020 г. 

Силвия Цветкова Кръстева - съдия в Окръжен съд-Плевен

биография

публикувана на 09.11.2020 г.

концепция

публикувана на 09.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.11.2020 г.

               

Вх. № ВСС-11629/09.11.2020 г. 

Екатерина Тихомирова Георгиева-Панова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд-Плевен, и. ф.  административен ръководител-председател на Окръжен съд-Плевен

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

               

Вх. № ВСС-11648/09.11.2020 г. 

Весела Любомирова Сахатчиева - съдия в Окръжен съд-Плевен

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

               
Районен съд-Костинброд

Вх. № ВСС-11361/03.11.2020 г. 

Аксиния Борисова Атанасова - и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Костинброд

биография

публикувана на 04.11.2020 г.

концепция

публикувана на 04.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2020 г.

               

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 37/27.10.2020 г. 

ДВ бр. 95/06.11.2020 г.
Окръжен съд-Смолян

Вх. № ВСС-12952/10.12.2020 г. 

Петър Христов Маргаритов - административен ръководител-председател на Районен съд-Смолян

биография

публикувана на 11.12.2020 г.

концепция

публикувана на 11.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.12.2020 г.

списък

публикуван на 27.09.2021 г

   

становище

публикувано на 29.09.2021г.

Протокол от общо събрание 02.11.2021 г.    
Районен съд-Сандански

Вх. № ВСС-12692/07.12.2020 г. 

Рая Димитрова Манолева - съдия в Районен съд-Сандански

биография

публикувана на 08.12.2020 г.

концепция

публикувана на 08.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.12.2020 г.

Решение на КАК-СК по пр. 40/14.12.2020 г., т. 5.6              

Вх. № ВСС-12808/08.12.2020 г. 

Стойка Илиева Янева - съдия в Районен съд-Сандански

биография

публикувана на 09.12.2020 г.

концепция

публикувана на 09.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.12.2020 г.

             

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 42/01.12.2020 г. 

ДВ бр. 01/05.01.2021 г.
Районен съд-Габрово

Вх. № ВСС-1549/04.02.2021 г. 

Пламен Пантев Денев - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд-Габрово

биография

публикувана на 05.02.2021 г.

концепция

публикувана на 05.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2021 г.

списък

публикуван на 21.09.2021 г

 

атестация  

становище

публикувано на 27.09.2021г.

Протокол от общо събрание 12.10.2021 г.    

Вх. № ВСС-1687/05.02.2021 г. 

Христо Тотев Христов - съдия в Районен съд-Габрово

биография

публикувана на 08.02.2021 г.

концепция

публикувана на 08.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.02.2021 г.

атестация  

становище

публикувано на 27.09.2021г.

   
Районен съд-Тополовград

Вх. № ВСС-1165/05.02.2021 г. 

Иван Христов Христов - и.ф. административен ръководител-председател на РС-Тополовград

биография

публикувана на 08.02.2021 г.

концепция

публикувана на 08.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.02.2021 г.

Решение на КАК-СК по пр. 08/15.03.2021 г., т. 9.4, 9.5 и 9.6              

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 05/16.02.2021 г. 

ДВ бр. 17/26.02.2021 г.
Окръжен съд-Видин

Вх. № ВСС-5647/25.03.2021 г. 

Илия Тодорова Илиев - заместник на административния ръководител-заместник-председател на ОС-Видин, и.ф. административен ръководител-председател на ОС-Видин

биография

публикувана на 26.03.2021 г.

концепция

публикувана на 26.03.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.03.2021 г.

Решение на КАК-СК по пр. 11/05.04.2021 г., т. 8.1, 8.2 и 8.3              
Районен съд-Кюстендил

Вх. № ВСС-5653/25.03.2021 г. 

Мая Андонова Миленкова - административен ръководител-председател на РС-Кюстендил

биография

публикувана на 26.03.2021 г.

концепция

публикувана на 26.03.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.03.2021 г.

Решение на КАК-СК по пр. 11/05.04.2021 г., т. 8.5, 8.6 и 8.7              
Районен съд-Левски

Вх. № ВСС-5179/11.03.2021 г. 

Диана Кирилова Мицканова - прокурор в Специализираната прокуратура

биография

публикувана на 12.03.2021 г.

концепция

публикувана на 12.03.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 12.03.2021 г.

списък

публикуван на 06.04.2021 г.

атестация

становище

публикувано на 12.03.2021г.
 

въпроси

публикувани на 20.07.2021г.

отговори

публикувани на 08.09.2021г.

 

становище

публикувано на 25.06.2021г.

Протокол от общо събрание

21.09.2021 г.

Решение
на СК на ВСС по пр. № 29/20.07.2021 г., т. 56

   

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 16/18.05.2021 г. 

ДВ бр. 43/21.05.2021 г.
Апелативен съд-София

Вх. № ВСС-9756/18.06.2021 г. 

Даниела Георгиева Дончева - административен ръководител-председател на Апелативен съд-София

биография

публикувана на 22.06.2021 г.

концепция

публикувана на 22.06.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.06.2021 г.

Решение на КАК-СК по пр. 23/05.07.2021 г., т. 4              
Районен съд-Панагюрище

Вх. № ВСС-9283/10.06.2021 г. 

Емилиан Благов Венчев - следовател в ОСлО към Окръжна прокуратура-Пазарджик

биография

публикувана на 11.06.2021 г.

концепция

публикувана на 11.06.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.06.2021 г.

списък

публикуван на 27.09.2021 г.

атестация

становище

публикувано на 18.10.2021г.

становище

публикувано на 19.10.2021г.

становище

публикувано на 29.09.2021г.

Протокол от общо събрание 26.10.2021 г.    
Районен съд-Радомир

Вх. № ВСС-9713/18.06.2021 г. 

Ивета Павлова Такова - административен ръководител-председател на Районен съд-Радомир

биография

публикувана на 21.06.2021 г.

концепция

публикувана на 21.06.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 21.06.2021 г.

Решение на КАК-СК по пр. 23/05.07.2021 г., т. 4              

Вх. № ВСС-9737/18.06.2021 г. 

Антон Рангелов Игнатов - съдия в Районен съд-Радомир

биография

публикувана на 21.06.2021 г.

концепция

публикувана на 21.06.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 21.06.2021 г.

             

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 29/20.07.2021 г. 

ДВ бр. 62/27.07.2021 г.
Районен съд-Брезник

Вх. № ВСС-12000/10.08.2021 г. 

Веселин Кирилов Хайдушки - и.ф. административен ръководител-председател на РС-Бреник

биография

публикувана на 11.08.2021 г.

концепция

публикувана на 11.08.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.08.2021 г.

Решение на КАК-СК по пр. 31/20.09.2021 г., т. 4              

 

* Във връзка с изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 65 от 06.08.2021 г.) кандидатите за административни ръководители не прилагат декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес.

Обява Орган на съдебната власт Входящ № / Кандидат Биография Концепция 

Списък

допуснати /

недопуснати

 

Атестация Становища и въпроси/ Отговори Становище КПЕ

Протокол от общо събрание

Дата на събеседване Постъпили жалби

Вх 

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решениe по протокол № 32/21.09.2021 г., изм. и доп. с протокол № 34/05.10.2021 г.

ДВ бр. 84/08.10.2021 г.
Окръжен съд-Благоевград                      
Окръжен съд-Велико Търново                      
Окръжен съд-Русе                      
Районен съд-Ардино                      
Районен съд-Благоевград                      
Районен съд-Гоце Делчев

Вх. № ВСС-14440/19.10.2021 г. 

Стоян Георгиев Хаджиев - съдия в РС-Гоце Делчев

биография

публикувана на 20.10.2021 г.

концепция

публикувана на 20.10.2021 г.

               
Районен съд-Гълъбово                      
Районен съд-Ихтиман                      
Районен съд-Мадан                      
Районен съд-Мездра                      
Районен съд-Нови пазар                      
Районен съд-Оряхово                      
Районен съд-Провадия                      
Районен съд-Първомай                      
Районен съд-Свиленград                      
Районен съд-Средец                      
Районен съд-Тервел                      
Районен съд-Тетевен                      
Районен съд-Чепеларе                      

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд