КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Дирекция "Съдебни кадри и конкурси на магистрати"

930 49 40, m.hristova@vss.justice.bg

Отдел "Съдебни кадри" - 930 49 13; 930 49 25; 930 43 28;
sadebni.kadri@vss.justice.bg

Отдел "Конкурси на магистрати" - 930 43 34; 930 43 29; 930 49 75;
konkursi@vss.justice.bg

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд