КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Дирекция "Атестиране на магистрати"

Отдел "Атестиране и кариерно развитие на съдии" - 930 49 69; 930 49 44; 930 43 32; факс - 981 58 51; atestirane@vss.justice.bg;

Отдел "Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи" - 930 49 27; 930 49 61; факс - 981 58 51; atestirane@vss.justice.bg; a.romanova@vss.justice.bg

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд