Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ИЗСЛЕДВАНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ

Обръщение към съдиите за основното изследване

Образци на анкетни карти, използвани в основното изследване за натовареността на съдиите в периода юли 2014 - март 2015 г., скриптирани и хоствани чрез индивидуален линк, изпратен лично до всеки съдия чрез личния му електронен адрес /файл във формат .zip за всички материи дела и всички нива съдилища/.

Образци на анкетни карти, отпечатвани допълнително на хартиен носител, използвани в основното изследване за натавареността на съдиите в периода юли 2014 - март 2015 г. /файл във формат .zip с всички анкетни карти и структура на хостване в зависимост от нивото и материята/.

УКАЗАНИЯ за попълване на анкетни карти – Наказателни съдии;

УКАЗАНИЯ за попълване на анкетни карти – Граждански съдии;

УКАЗАНИЯ за попълване на анкетни карти – Административни съдии.

        
РЕЗУЛТАТИ от проведените пилотно и основно изследвания за натовареността на съдиите в периода 2013 - 2015 г.

  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд