Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Работна група 2

РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА И ВОЕННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури и предложения за оптимизиране на дейността им

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд