Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обща информация

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Становище на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" към ВСС по преписка № 94-00-1204/2015г.

Правила за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 19.06.2014г. и изменени и допълнени с решение на ВСС по протокол № 54 от 29.10.2015г.

Отчет за първите шест месеца на 2015 г. на План - графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система. 

 

План –график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система 
за 2015 година

 

Анализ и отчет за първите шест месеца на 2014 г. на План – графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система

 

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ВЪПРОСИ ОТГОВОРИТЕ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖАТ В СТАНОВИЩАТА, ПОДГОТВЯНИ ОТ МЕСТНИТЕ ЕТИЧНИ КОМИСИИ ПРИ ОЧЕРТАВАНЕ НРАВСТВЕНИТЕ КАЧЕСТВА НА КАНДИДАТИТЕ

изменени и допълнени с решение на КПЕПК по Протокол № 32 от 28.07.2014 г.

 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС в изпълнение на решението си по протокол № 17/28.04.2014 г. се обръща към всички комисии по професионална етика в органите на съдебната власт с молба за предоставяне на предложения и идеи по Примерния образец на въпроси отговорите, на които следва да се съдържат в становищата, подготвяни от местните етични комисии при очертаване на нравствените качества на кандидатите.

 

В тази връзка Ви молим, в срок до 30 май 2014 г., да ни изпратите Вашите предложения.

 

План –график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система 
за 2014 година 

 

Анализ и отчет за първите шест месеца на 2013 г. на План – график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система.

 

СТРАТЕГИЯ за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система 

 

План –график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система 
за 2013 година 

 

Оценка на изпълнението на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система за 2014 г.

 

Оценка на изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за период от 01.05.2012 г. до 31.12.2012 г.

 

Оценка на изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система.

 

Aнализ на известните и възможните рискове/модели на поведение и на факторите (външни и вътрешни), които обуславят прояви на корупционно/неетично поведение на магистрати с мерки за противодействие

 

Становище на Комисията по професионална етика при Софийски районен съд във връзка с необходимостта от съобразяване на отводите на съдии от разпределените им дела с нормите, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати

 

Становище на Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС, във връзка с материал „Пияни висши магистрати решават съдбата ни” от предаването „Разследването”, излъчено по „Нова Телевизия”

 

Становище на Комисия по професионална етика към Върховен касационен съд, във връзка с материал „Пияни висши магистрати решават съдбата ни” от предаването „Разследването”, излъчено по „Нова Телевизия”

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд