Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Месечни справки

КОМИСИЯ

„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА”

2016 година

01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016,05.2016-СК, 06.2016-CK,07-08.2016-CK

2015 година

 

01.2015, 2.20153.20154.20155.2015, 6.2015, 7-8.2015, 9.201510.2015, 11-12.2015

2014 година

 

 01.2014, 02.2014, 03.2014, 04.2014, 05.2014, 06.2014,

07.2014, 09.2014, 10.2014, 11.2014, 12.2014

 

2013 година 

 

01.2013, 02.2013, 03.2013, 04.2013, 05.2013, 06.2013,

07.2013, 08.2013, 09.2013, 10.2013, 11.2013, 12.2013

 

2012 година

 

01-03.2012, 01.2012, 02.2012, 03.2012,

04.2012, 05.2012, 06.2012, 07.2012, 08-09.2012

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд