Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Отчети

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ "ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА" ЗА 2015 г.

СПРАВКА ЗА БРОЯ РАЗГЛЕДАНИ И РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ ОТ КОМИСИЯ "ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА" КЪМ ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 - 31.12.2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” ЗА 2014 г

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” ЗА 2013 г.

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” ЗА 2012 г.

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” ЗА 2011 г.

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” ЗА 2010 г.

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” ЗА 2009 г.

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ „БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.

 

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ "БОРБА С КОРУЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА" ЗА 2008 г.

 

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ "БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА" ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮЛИ 2008 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд