Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2012

Протокол № 56 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 57 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 58 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 59 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 60 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 61 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането" - в точка 1 се правят промени в протокол № 59 от 24.10.2012 т.Д-2 и протокол № 60 от 30.10.2012 т.Р-5,5.1, в точка 2 се правят промени в протокол № 60 от 30.10.2012 т.Р-6,6.2

 

Протокол № 62 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 63 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 64 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 65 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 66 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 67 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 68 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 69 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 70 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 71 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

 

Протокол № 72 от заседание на "Комисия по предложенията и атестирането"

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд