Органи на съдебната власт
Прокуратура
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Апелативен съд / прокуратура

АПЕЛАТИВЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

обслужва населените места на следните окръжни съдилища / прокуратури:

София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник

 


 

АПЕЛАТИВЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

обслужва населените места на следните окръжни съдилища / прокуратури:

Бургас, Сливен, Ямбол

 


 
 
АПЕЛАТИВЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

обслужва населените места на следните окръжни съдилища / прокуратури:

 
 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

обслужва населените места на следните окръжни съдилища / прокуратури:

 
 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ

обслужва населените места на следните окръжни съдилища / прокуратури:

Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Старa Загора, Хасково

 


 

ВОЕННО АПЕЛАТИВЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

обслужва населените места в следните области:

София-град,  София, Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтона

 


 

ВОЕНЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ

обслужва населените места в следните области:

Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково

 


 
 
ВОЕНЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА - СЛИВЕН
 
обслужва населените места в следните области:
 
Сливен, Бургас, Ямбол, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд