Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пловдив

 

ПЛОВДИВ

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Пловдив
Пловдив
гр.Пловдив, кв. Прослав, кв. Коматево.
Родопи
 
 
с.Белащица, с.Бойково, с.Брани поле, с.Брестовица, с.Брестник, с.Дедево, с.Злати трап, с.Извор, с.Кадиево, с.Крумово, с.Лилково, с.Марково, с.Оризари, с.Първенец, с.Ситово, с.Скобелево, с.Устина, с.Храбрино, с.Цалапица, с.Ягодово, с.Чурен, с. Черна.
Кричим
гр.Кричим
Стамболийски
гр.Стамболийски, с.Йоаким Груево, с.Куртово Конаре, с.Ново село, с.Три водици
Перущица
гр.Перущица
Куклен
гр.Куклен, с.Добралък, с.Яворово, с.Гълъбово, с.Руен, с.Цар Калоян.
 
Марица
гр. Марица, с.Бенковски, с.Войводинов, с.Войсил, с.Граф Игнатиево, с.Динк, с.Желязно, с.Калековец, с.Костиево, с.Крислово, с.Маноле, с.Малко Конаре, с.Радиново, с.Рогош, с.Скутаре, с.Строево, с.Трилистник, с.Труд, с.Царацово, с.Ясно поле
Хисар
гр.Хисар, с.Черничево, с.Старо Железаре, с.Ново Железаре, с.Паничери, с.Мътеница, с.Старосел, с.Красново, с.Кръстевич, с.Беловица, с.Мало Крушево, с.Михилци, Миромир.
Раковски
гр.Раковски, кв.Генерал Николаево, кв.Секирово, кв.Парчевич, с.Белозем, с.Болярино, с.Момино село, с.Стряма, с.Чалъкови, с.Шишманци
Калояново
гр.Калояново, с.Бегово, с.Главатар, с.Горна махала, с.Долна махала, с.Дуванли, с.Дълго поле, с.Житница, с.Иван Вазово, с.Отец Паисиево, с.Песнопой, с.Ръжево Конаре, с.Ръжево, с.Сухозем, с.Черноземен
Съединение
гр.Съединение, с.Голям Чардак, с.Драгомир, с.Любен, с.Малък Чардак, с.Найден Герово, с.Неделево-квартал Точиларци, с.Правище, с.Царимир, с.Церетелево
Брезово
гр.Брезово, с.Бабек, с.Борец, с.Върбен, с.Дрангово, с.Зелениково, с.Златосел, с.Отец Кирилово, с.Пъдарско, с.Розовец, с.Свежин, с.Стрелци, с.Сърнегор, с.Тюркмен, с.Чехларе, с. Чоба
Асеновград
Асеновград
гр. Асеновград, села: Бачково, Боянци, Бор, Изворово, Врата, Горнослав, Долнослав, Добростан, Златовръх, Избегли, Козаново, Конош, Лясково, Мулдава, Мостово, Новаково, Нови извор, Нареченски бани, Косово, Жълт камък, Узуново, Орешец, Патриарх Евтимово, Стоево, Тополово, Три могили, Сини връх, Червен, Леново, махали: Ряката, Гюня
Садово
гр. Садово, села: Чешнегирово, Милево, Поповица, Ахматово, Богданица, Болярци, Моминско, Кочово, Караджово, Катуница, Селци,
Лъки
гр. Лъки, села: Югово, Борово, Белица, Лъкавица, Манастир, Дряново, Джурково, Здравец и махали Четрока, Чуката и Балкан, Крушево
Карлово
Карлово
гр. Карлово, кв.Сушица, гр.Баня,гр.Калофер, гр.Клисура,гр.Сопот,с.Анево, с.Бегунци, с.Богдан, с.В.Левски, с.Ведраре, с.Войнягово, с.Г.Домлян, с.Домлян, с.Дъбене, с.Иганово, с.Каравелово, с.Климент, с.Куртово, с.Кърнаре, с.Марино поле, с.Московец, с.Мраченик, с.Певците, с.Пролом, с.Розино, с.Слатина, с.Соколица, с.Столетово, с.Христо Даново
Първомай
Първомай
гр.Първомай, с.Караджалово, с.Бяла река, с.Езерово, с.Воден, с.Православен, с.Драгойново, с.Буково, с.Искра, с.Брягово, с.Татарево, с.Градина, с.Крушево, с.Дълбок извор, с.Виница, с.Поройна, с.Добри дол

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд