Профил на купувача
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възлагане на обществени поръчки във Висш съдебен съвет (Приети с решение на ВСС по протокол №40 от 18.09.2014год.)

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ВСС - след 01 октомври 2014 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ВСС - преди 01 октомври 2014 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд