Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
НАД 150 ГРАЖДАНИ ПОСЕТИХА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет се проведе днес. Инициативата е част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Магдалена Лазарова, член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация“ откри събитието: “Отваряме вратите на ВСС, за да могат гражданите да се запознаят отблизо със структурата на съдебната система в България, както и със статута и дейността на Висшия съдебен съвет, който е неделима част от тази система.”

По време на инициативата посетителите имаха възможност да се запознаят с презентация на статута, структурата, дейността и правомощията на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт.

Бяха обявявени печелившите ученически есета от конкурса за ВСС на тема „Познатата и непозната съдебна власт“ и връчени наградите на победителите Деян Тонев Пиралков, ученик от 12 „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константитн Кирил Философ”, гр. София, Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от 10 „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София, Иван Ивов Маринов, ученик от 12 „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София.

Връчени бяха наградата за медийно отразяване на „Дните на отворени врати в петте апелативни района“ на Галина Константинова, журналист от вестник „Марица“ – Пловдив и ежегодната награда – „Грамота” за медия/журналист за най-обективно отразяване на дейността на Висшия съдебен съвет на Българската национална телевизия за цялостно отразяване дейността на ВСС.

Проведени бяха срещи с главния секретар на ВСС и директорите на дирекции в администрацията, които представиха историята на ВСС и дейността на административните звена. Гостите бяха запознати и със стажантската програма на ВСС от студенти участвали в нея.

В рамките на инициативата се проведе информационна обиколка в сградата на ВСС.
По време на мероприятието бе обособен информационен деск, на който се раздаваха информационни материали за проекта, за структурата и функциите на органите на съдебната власт в РБългария, за правата на гражданите като страни и участници в съдебния процес, бяха прожектирани информационни рубрики, представящи ролята и функциите на органите на съдебната власт, изработени в рамките на проекта.

Гражданите посетиха заседателната зала на ВСС и имаха възможност да разговарят с членове на ВСС, представители на отделните постоянни комисии и лично да участват в демонстрация на системата за тайно гласуване.

Днешното събитие беше последното от поредицата Дни на отворени врати в съдебната власт, реализирани в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”. Целта на инициативата е участниците в събитията да могат да получат максимално достъпна и разбираема информация за ролята и функциите на съдебната система и на ВСС и лично да се запознаят с работата на институциите в структурата на съдебната власт.

Подробна информация за събитията може да се намери на фейсбук страницата на инициативата www.facebook.com/TemidaOpenDoors, както и на сайта на ВСС - www.vss.justice.bg.

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд