Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС и членовете на ВСС Милка Итова, Васил Петров и Ясен Тодоров, относно участие в Общото събрание и честване на 10-та годишнина на Европейската мрежа на съдебните съвети, в Рим, Италия, в периода 11-13 юни 2014 г.

 

Декларация от Общото събрание и честване на 10-та годишнина на Европейската мрежа на съдебните съвети, в Рим, Италия, в периода 11-13 юни 2014 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд