Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Декларация на ЕМСС от Лондон, 2010 г.

Доклад от Мая Кипринска и Георги Шопов, членове на Висшия съдебен съвет, относно участието им в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в периода 2 – 4 юни 2010 г. в гр. Лондон, Великобритания

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд