Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Декларация от Будапеща относно самоуправлението на съдебната власт: балансиране на независимост и отчетност, приета по време на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в периода 21 – 23 май 2008 г. в гр. Будапеща, Унгария

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд