Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Независимост и отчетност на съдебната власт

 

Окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Независимост и отчетност на съдебната власт и на прокуратурата, Индикатори за изпълнение 2015 г.

Доклад от Каролина Неделчева – член на Висшия съдебен съвет и Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, относно участие в среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети „Независимост и отчетност на съдебната власт", проведена на 9 и 10 април 2015г. в гр. Лисабон, Португалия

Доклад от Марио Василев – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, относно участие в среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети „Независимост и отчетност на съдебната власт", проведена на 9 и 10 април 2015г. в гр. Лисабон, Португалия

Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в среща на проектен екип „Независимост и отчетност на съдебната власт” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 12 - 13 март 2015 г. в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Цветомир Йосифов – зав. отдел „Международен” при Върховна касационна прокуратура, относно 3-та среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети по проект „Независимост и отчетност на съдебната власт”, проведена в периода 11 – 13 февруари 2015 г., в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие във 2-та среща на експертната група по проекта „Независимост и отчетност на съдебната власт” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 26 януари 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в среща на проектния екип „Независимост и отчетност на съдебната власт" на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведена в периода 1 - 2 декември 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Виктор Тарчев, прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с участието му във Втората работна среща за 2014 г. на екипа на проект “Независимост и отчетност на съдебната власт” на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, проведена в периода 30 ноември – 2 декември 2014 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в Първата среща на експертната група по проекта „Независимост и отчетност на съдебната власт" на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведена на 13 октомври 2014 г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от от Соня Найденова – представляващ ВСС, Светла Петкова, Галя Георгиева – членове на ВСС и Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС относно участието им в първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2014 г.-2015 г., проведена на 18 - 19 септември 2014 г., в гр. Мадрид, Испания.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд