Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Стандарти V- Дисциплинарни производства по отношение на съдиите

ЕМСС – Стратегически план. Проектен фиш

Въпросник стандарти: Дисциплинарни производства

Доклад от Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия по дисциплинарните производства, относно участие в четвърта работна среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2014 г. – 2015 г. – Стандарти V Дисциплинарни производства по отношение на съдиите, проведена на 17 април 2015г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Васил Петров и Светла Петкова – членове на Висшия съдебен съвет, и Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС, относно участие в третата работна среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2014 г. – 2015 г. – Стандарти V Дисциплинарни производства, проведена на 26 и 27 февруари 2015 г., в гр. Мадрид, Испания

Доклад от Светла Петкова и Галя Георгиева – членове на ВСС, относно участие във Втората работна среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2014-2015 г. – Стандарти V Дисциплинарни производства, проведена на 8 и 9 декември 2014 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Минимални съдебни стандарти V, Дисциплинарни производства и отговорност на съдиите

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд