Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Независимост и отчетност на съдебната власт

 

Окончателен доклад на проектен екип „Независимост и отчетност на съдебната власт” на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2013 – 2014 г.

 

Доклад от Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в 3-та среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 24-25 март 2014 г., в Букурещ, Румъния.

 

Доклад от Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в 1-та среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 9-10 декември 2013 г., в Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд