Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Стандарти IV- Разпределения на делата

 

Окончателен доклад на проектен екип „Разработване на минимални
Съдебни стандарти IV: Разпределяне на дела” на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2013 – 2014 г.

 

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в среща на екипа по проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Стандарти 4 - Разпределение на делата”, проведена на 17 и 18 февруари 2014 г. в гр. Варшава.

 

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе във връзка с участието й в среща на проектните екипи на ЕМСС, за периода 8-10 декември 2013 г. в Брюксел, Белгия.

 

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русe относно участието й в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 30 септември и 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд