Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Разработване на наръчник на ЕМСС

 

Наръчник на Европейската мрежа на съдебните съвети

 

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС от участие в първата среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2013-2014 г. „Изработване на ръководство/наръчник за ЕМСС”, проведена на 09.12.2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд