Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Проектен фиш 2012 – 2013

 

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в работна среща на екипа по проект „Съдебни стандарти ІІІ” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 3-4 декември 2012 г., в гр. Рим, Италия.

 

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в работна среща по проект “Стандарти ІІІ” на Европейската мрежа за съдебни съвети, проведена в периода 04-05 февруари 2013 г. в гр. Париж, Франция.

 

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд – Русе относно участието й в работна среща по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети „Стандарти III”, проведена на 8-9 април 2013 г. в Истанбул, Турция

 

Окончателен доклад на проектен екип „Разработване на минимални съдебни стандарти III” на ЕМСС 2012 - 2013

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд