Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Окончателен доклад на проектен екип "Съдебна реформа в Европа" част II

 

Доклад от Недко Симов - заместник-окръжен прокурор в ОП - гр.Смолян, относно участието му в заключителна среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, по проекта „Съдебна реформа в Европа" за периода 2012 г. - 2013 г., проведена на 18-19 март 2013 г., в гр. Рим, Италия и отговори на България по въпросник във връзка с изготването на окончателния документ по проекта.

 

Доклад от Недко Симов - заместник-окръжен прокурор в ОП - гр.Смолян, относно участието му в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, по проекта „Съдебна реформа в Европа" за периода 2012 г. - 2013 г., проведена на 17-18 декември 2012 г., в гр. Вилнюс, Литва.

 

Доклад от Недко Симов - заместник-окръжен прокурор в ОП - гр.Смолян, относно участието му в обща среща на трите проектни екипа на Европейската мрежа на съдебните съвети, по проекта „Съдебна реформа" за периода 2012 г. - 2013 г., проведена на 17-18 септември 2012 г., в гр. Брюксел, Белгия.

 

Проектен фиш 2012 – 2013

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд