Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Окончателен доклад на работната група по проекта на ЕМСС „Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС”

 

Доклад от Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност" в Администрацията на Висшия съдебен съвет, относно участието й в обща среща на трите проектни екипа на Европейската мрежа на съдебните съвети, по проекта „Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС" за периода 2012 г. - 2013 г., проведена на 17-18 септември 2012 г., в гр. Брюксел, Белгия.

 

Проектен фиш 2012 – 2013

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд