Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Окончателен доклад на проектния екип „Съдебни стандарти II” на ЕМСС

 

Доклад от Елга Цонева - председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в работна среща по проект „Съдебни стандарти II" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 05-06 март 2012 г. в Палма де Майорка, Испания

 

Доклад от Елга Венелинова Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в работна среща по проект „Съдебни стандарти II” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 януари 2012г. в гр. Брюксел, Белгия

 

Доклад от участието на г-жа Елга Цонева, председател на Административен съд - Русе, в работна среща по проект „Стандарти: продължение за периода 2010/2011" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011г. в гр. Хага, Холандия

 

Доклад от участието на г-жа Елга Цонева, председател на Административен съд - Русе, в работна среща по проект „Съдебни стандарти II" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 2 декември 2011г. в гр. Вилнюс, Литва

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд