Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Окончателен доклад на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Правосъдие, общество и медии".

 

Доклад от Рената Георгиева Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, относно участието й в третата среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети „Правосъдие, общество и медии”, проведена на 19 март 2012 в гр. Рим, Италия.

 

Доклад от Рената Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, представител на съдебната власт за участие в среща на работния екип по проекта „ Правосъдие, общество, медии” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в Хага на 15 и 16 септември 2011 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд