Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Окончателен доклад на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) - "Съдебна реформа в Европа"

 

Доклад от участието на г-н Недко Севдалинов Симов, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, в работна среща по проект „ Съдебна реформа в Европа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011 г. в гр. Хага, Холандия

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд