Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Европейска мрежа на съдебните съвети
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Окончателен доклад на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Методи, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членовете, наблюдателите и съветите на потенциалните кандидат-членки за решаване на техни проблеми и приемливи рамки за подобна подкрепа”

 

Доклад от участието на г-н Георги Кузманов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, в работна среща по проект „Проверка на метод/и, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членове, наблюдатели и съвети на потенциални кандидат-членки, за да се разрешат техни проблеми, както и приемливите рамки на тази подкрепа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011 г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от участието на г-н Георги Кузманов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас - във втора работна среща по проект „Методи, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членове, наблюдатели и съвети на потенциални кандидат-членки, за да се разрешат техни проблеми, както и приемливите рамки на тази подкрепа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 24 и 25 ноември 2011 г. в гр. Лондон, Великобритания

Доклад от участието на г-н Георги Кузманов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас - в трета работна среща по проект „Методи, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членове, наблюдатели и съвети на потенциални кандидат-членки, за да се разрешат техни проблеми, както и приемливите рамки на тази подкрепа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 5 и 6 март 2012 г., в гр. Рим, Италия

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд