Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 май 2015 година

    
20 май 2015 година

Днес в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе среща с делегация на Косовския съдебен институт, ръководена от Лавдим Красниджи - директор на Косовския съдебен институт. Визитата на 17-те представители на съдебната власт на Косово се осъществява по проект на Европейската комисия, изпълняван от Косовския съдебен институт, а домакин на обмена е Националният институт на правосъдието. Гостите бяха придружени от Катя Дормишева – ръководител на проекта. 
От страна на ВСС делегацията беше приета от Соня Найденова – представляващ ВСС, Мария Кузманова и Галина Карагьозова. На срещата присъства и директорът на Националния институт на правосъдието - Драгомир Йорданов.
По време на срещата косовските магистрати и съдебни служители бяха запознати с функциите и дейността на ВСС, със системата за подбор, назначаване и атестиране на магистрати, с дисциплинарните производства, с оценката на моралните и нравствени качества на съдиите, прокурорите и следователите. По отношение на системата за подбор и назначаване на младши магистрати, членовете на ВСС подчертаха, че първоначалното назначаване в съдебната системата, повишаването и преместването се осъществяват винаги на конкурсен принцип. 
В края на срещата двете страни размениха институционални подаръци – плакети.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд