Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 май 2015 година

    
20 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 23 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра за втори мандат прокурор Гергана Мутафова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Пловдив.

 

Прокурор Мутафова има над 14 години юридически стаж изцяло в Прокуратурата на Република България. В периода 2006 – 2015 г. е била административен ръководител на Районна прокуратура – Асеновград и на Районна прокуратура – Пловдив.

 

В Концепцията си за управление на Районна прокуратура – гр. Пловдив прокурор Мутафова сочи, че след приключването на първия й мандат, обемът на свършената работа от ръководената от нея прокуратура представлява 60 % от общия обем работа на съдебния район на Окръжна прокуратура – Пловдив и 25 % от същия обем на съдебния район на Апелативна прокуратура – Пловдив, които резултати й дават мотивация и самочувствие да се кандидатира за втори управленски мандат. Като приоритети и основни цели в бъдещата си дейност очертава повишаването на доверието на обществото в съдебната власт; квалификацията, подбора и продължаващото обучение на прокурорите; професионалните свободи и гаранции; ефективното и ефикасно изпълнение на прокурорските функции; взаимодействието с други органи; отговорност и прозрачност; финанси и кадрова обезпеченост.

 

Кандидатурата на прокурор Мутафова бе подкрепена от Румен Георгиев, който подчерта блестящото й образование и владеенето на три чужди езика и от Ясен Тодоров, който отбеляза нейната активна позиция в Гражданския съвет, както и умението й да отстоява тези. Магдалена Лазарова също се изказа в нейна подкрепа, изтъквайки успешния й първи мандат, много добрата атестация и перфектна дейност като административен ръководител с иновативни идеи за развитие на съдебната система и прокуратурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд