Граждански съвет
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

2018 Година

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 
2018 г.
Дневен ред 26.01.18 09.03.18      
Протокол          
Акт          

2017 Година

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2017 г.

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ на становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС  за периода октомври 2016 г. - април 2017 г.

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ на становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС  за периода май 2017 г. - юли 2017 г.

 

2017 г.
Дневен ред 13.01.17 20.01.17 24.02.17 24.03.17 21.04.17
Протокол № 34  № 35 № 36 № 37 № 38
Акт 68 69 | 70   71 | 72 73 | 74  75 | 76 | 77 | 78 79
Дневен ред 26.05.17 30.06.17 14.07.17 - отложен 28.07.17 18.09.17
Протокол № 39 № 40   № 41 № 42
Акт 80 | 81 | 82 83 | 84   85 | 86 87 | 88 | 89
Дневен ред 27.10.17 24.11.17 15.12.17    
Протокол № 43 № 44      
Акт 90 91      

2016 Година

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2016 г.

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2016 г.

Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет през периода месец януари – месец септември 2016 година

2016 г.
Дневен ред 29.01.16 26.02.16 15.04.16 03.06.16 08.07.16
Протокол № 25 № 26 № 27 № 28 № 29
Акт 47 4849 | 50 51 | 52 53 | 54 55 | 56 | 57
Дневен ред 30.09.16 28.10.16 18.11.16 16.12.16  
Протокол № 30 № 31 № 32 № 33  
Акт 58 | 59 | 60 61 | 62 | 63 64 | 65 66 | 67  

 

Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет през периода месец февруари – месец декември 2015 година

2015 г.
Дневен ред 23.01.15 20.03.15 19.06.15 11.12.15  
Протокол № 20 № 21 № 23 № 24  
Акт 39 | 40 | 41 42 | 43 4445 46  

 


2014 г.
Дневен ред 31.01.14 07.03.14 11.04.14 16.05.14
Протокол № 11 № 12 № 13  
Акт 9 | 10 | 11 | 12 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 28 | 29
Дневен ред 20.06.14 11.07.14 19.09.14 17.10.14 21.11.14
Протокол № 15 № 16 № 17 № 18 № 19
Акт 30 31 | 32 | 33 34 | 35 36 | 37 | 38  

 


2013 Година

ОТЧЕТ за дейността на комисиите на Висшия съдебен съвет във връзка с работата на Гражданския съвет

2013 г.
Дневен ред 14.01.13 11.02.13 26.02.13 26.04.13 10.05.13
Протокол № 1 № 2 № 3  № 4 № 5  
Акт       1 2 | 3
Дневен ред 25.06.13 25.09.13 22.10.13 29.11.13  
Протокол № 6   № 8 № 9  
Акт 4 | | 6 | 7   8    
2017 г.
Дневен ред 13.01.17 20.01.17 24.02.17 24.03.17 21.04.17
Протокол № 34  № 35 № 36 № 37 № 38
Акт 68 69 | 70   71 | 72 73 | 74  75 | 76 | 77 | 78 79
 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд