Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Среща с магистрати от Естония, Германия, Румъния, Испания и Полша

    
25 май 2015 година

Днес в сградата на Висшия съдебен съвет се състоя среща с магистрати от Естония, Германия, Румъния, Испания и Полша, провеждащи двуседмичен стаж в България по Обменна програма 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение. Те бяха посрещнати от Мария Кузманова, член на комисия „Международна дейност” и експерти от дирекция „Международна дейност” в АВСС. През 2015 г. Националният институт на правосъдието е за пореден път партньор в програмата, целта на която е гостуващите съдии и прокурори да се запознаят със съдебната система на страната-домакин и да споделят своя опит.

 

На деветимата магистрати бе представен статутът и дейността на Висшия съдебен съвет, както и неговата роля в управлението на съдебната власт. Коментирани бяха: съставът и организацията на работа на съдебната власт, кариерното израстване на магистратите, процедурата за налагане на дисциплинарните наказания, начинът на гласуване на решенията на ВСС – тайно и явно. Гостите проявиха интерес към структурата на върховния орган на съдебната власт и работата на неговите комисии като съответно споделиха опита на своите страни в това отношение.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд