Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Избор на районен прокурор на Районна прокуратура – Перник

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 1 „против” и нито един „въздържал се” избра Аделина Борисова - Алексиева за районен прокурор на Районна прокуратура – Перник.

 

Прокурор Алексиева има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е следовател в Окръжна следствена служба – Перник в периода 1999-2005г., прокурор в Районна прокуратура – Брезник в периода 2005-2006г., и прокурор в Районна Прокуратура Перник, като от 2007г. до настоящия момент е заместник районен прокурор.

 

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Алексиева залага на повишаване нивото на работа, подобряване на взаимодействието между прокурорите и разследващите органи, и останалите институции при спазване на принципите за прозрачност, колегиалност и професионализъм. Според нея приоритетните цели ще са подобряване срочността и качеството на разследване; оптимизиране дейността на разследващите органи; упражняване на строг контрол при удължаване сроковете на разследване; повишаване качеството на прокурорските актове; системен анализ на оправдателните присъди и осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

 

Въпрос към кандидата зададе главния прокурор на Р България Сотир Цацаров за възможните мерки, чрез които да се реши проблема с кадровия недостиг в Районна прокуратура – Перник.

 

Прокурор Алексиева бе подкрепена от Магдалена Лазарова с мотивите, че притежава всички професионални и нравствени качества, както и необходимия административен опит за заемане на длъжността; работила е по едни от най-тежките дела в районната прокуратура, а изборът и ще бъде гаранция за приемственост и надграждане на постигнатото от досегашния административен ръководител.

 

Кандидатът бе подкрепен от членовете на ВСС Камен Иванов и Милка Итова, които се позоваха на атестацията й, дългогодишния й стаж и управленски опит, становището на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС, както и изразеното становище за необходимостта от промени в ЗСВ по отношение провеждането на конкурси за решаване кадровия недостиг в органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд