Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становища

Становище на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по проект на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт

Становище на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Становище на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по предложения проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Проект на становища по конституционно дело № 15/2019 г.

Становище на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по Проект на решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Писмо от Министерство на правосъдието с искане за изразяване на становище по въпроси, свързани с изграждането и функционирането на Национален регистър на запорите

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд