Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становища

Становище на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по предложения проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Проект на становища по конституционно дело № 15/2019 г.

Становище на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по Проект на решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Писмо от Министерство на правосъдието с искане за изразяване на становище по въпроси, свързани с изграждането и функционирането на Национален регистър на запорите

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд