Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становища

Писмо от Министерство на правосъдието с искане за изразяване на становище по въпроси, свързани с изграждането и функционирането на Национален регистър на запор

Становище на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет по Проект на решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд