За нас
Доклади, Декларации и Анализи
Анализи
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

Анализ на разгледаните и приетите актове за резултати от извършени от ИВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към съдийска колегия на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2017 г.

Aнализ за изпълнението на препоръките, давани с актове на ИВСС по комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г.


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г.  - прокуратури

Извлечение от протокол № 2/27.01.2021 г. на Прокурорска колегия на ВСС - прокуратури

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г.  - съдилища

Извлечение от протокол № 44/15.12.2020 г. на Съдийска колегия на ВСС - съдилища

 


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г.

Извлечение от протокол № 25/14.07.2020 г. на Пленума на ВСС - съдилища

Извлечение от протокол № 22/17.06.2020 г. и протокол № 27/15.07.2020 г. на Пленума на ВСС - прокуратури


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.

Извлечение от протокол № 4/20.02.2020 г. на Пленума на ВСС - съдилища

Извлечение от протокол № 4/20.02.2020 г. на Пленума на ВСС - прокуратури

 

Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

Извлечение от протокол № 17/18.07.2019 г. на Пленума на ВСС - съдилища

Извлечение от протокол № 17/18.07.2019 г. на Пленума на ВСС - прокуратури

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г.:

 

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г.

Извлечение от протокол № 4/21.02.2019 г. на Пленума на ВСС - съдилища

Извлечение от протокол № 4/21.02.2019 г. на Пленума на ВСС - прокуратури


Информация по чл. 60м от ЗСВ и Анализи на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок


Анализ на неприключените дела, образувани преди 2010 г., в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г. по т. 46.3.4.

Анализ на преписките, образувани преди 2010 г. и неприключили към 01.01.2014 г., в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г. по т. 46.3.4.

Анализ на извършените проверки от горестоящи административни ръководители на органите на съдебната власт относно делата и преписките и тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г. по т. 46.3.5.

Анализ на резултатите от проверките, извършени от горестоящите административни ръководители на органите на съдебната власт, на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

Извлечение от протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС - съдилища

Извлечение от протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС - прокуратури


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г.

Извлечение от протокол № 21/19.06.2017 г. на Пленума на ВСС - съдилища

Извлечение от протокол № 21/19.06.2017 г. на Пленума на ВСС - прокуратури


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.

Извлечение от протокол № 44/21.12.2017 г. на Пленума на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.:

Отчет на ИВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.

Извлечение от протокол № 4/02.02.2017 г. на Пленума на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2015 г. - 31.03.2016 г.:

Отчет на ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2015 г. - 31.12.2015 г.

Отчет на ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.10.2015 г. - 31.12.2015 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2015 г. - 31.03.2016 г.

Извлечение от протокол № 36/06.10.2016 г. на Пленума на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2015 г. - 30.09.2015 г.:

Отчет на ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2015 г. - 30.06.2015 г.

Отчет на ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.04.2015 г. - 30.06.2015 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2015 г. – 30.09.2015 г.

Извлечение от протокол № 10/25.02.2016 г. на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г.:

Отчет на ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г.

Отчет на ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2014 г. – 31.03.2015 г.

Извлечение от протокол № 61/10.12.2015 г. на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.:

Отчет на ИВСС по Глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.

Отчет на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава ІІІа от ЗСВ за периода 01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.

Извлечение от протокол № 20/22.04.2015 г. на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.:

Данни от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.

Отчет на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ за периода 01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.

Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2013 г. – 31.03.2014 г.

Извлечение от протокол № 35/24.07.2014 г. на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.04.2013 г. - 30.09.2013 г.:

Информация от ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.

Информация от ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г.

Информация за изплатените от МП обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г.

Анализ на ВСС на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2013 г. - 30.09.2013 г.

Извлечение от протокол № 47/28.11.2013 г. на ВСС


Информация по чл. 60м от ЗСВ и анализ за периода 01.10.2012 г. - 31.03.2013 г.:

Информация от ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2012 г. – 31.12.2012 г.

Информация от ИВСС по Глава IIIа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г.

Информация за изплатените от МП обезщетения по реда на Глава IIIа от ЗСВ за периода 01.10.2012 г. – 31.03.2013 г.

Анализ на ВСС на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2012 г. - 31.03.2013 г.

Извлечение от протокол № 20/23.05.2013 г. на ВСС

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд