Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 По обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. КОНКУРС за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури и във връзка с решение на ВСС по протокол № 21/29.04.2015 г. за връщане на конкурсната процедура, на заседанието си на 13.04.2015 г. Висшият съдебен съвет ОПРЕДЕЛИ нова дата за провеждане на писмения изпит – 06.06.2015 г. /събота/ от 09.00 часа в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Допълнителна информация относно разпределението на кандидатите по зали очаквайте на Интернет-страницата на ВСС в раздел „Конкурси”, както и в раздел “Решения на постоянните комисии”/”КПА”/”Конкурси”/Текущи конкурси”/”Конкурс за младши съдии и младши прокурори”/”Младши прокурори”.

Съгласно решението на ВСС от 13.04.2015 г., Тодор Димитров Караиванов (кандидат с вх. № 2/789) е отстранен от участие в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд